info
info

Slik leser du kartet

Den brun-oransje fargen viser signalstyrken fra DAB-senderne. Kartene viser tre ulike nivåer av dekning, og forteller hva slags antenne du må ha for å få mottak.

 • Basisdekning – Mottak med god, utvendig antenne og god glassklebe- eller originalmontert antenne i bil. Mottak kan påvirkes av forstyrrende og skjermende gjenstander i nærheten.
 • God dekning – Generelt godt mottak, blant annet i trehusbebyggelse. Mottak kan påvirkes av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.
 • Meget god dekning – Stor sannsynlighet for mottak innen- og utendørs også i bymessige strøk. Mottak kan påvirkes av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.

Lokale forhold kan påvirke og forstyrre mottaket, feks kjeller, betongbygg og bygg med mye skjermet glass

I områder uten dekningsfarge kan man enkelte steder høre radio med god utendørsantenne. Se antennetips.

Hva ligger bak kartet

De siste årene er det gjennomført grundige målinger av dekningen. NRK, P4-gruppen og Digitalradio Norge har foretatt regelmessige målinger siden 2012 for å kontrollere at beregnet dekning samsvarer med dekningen som er gjengitt i kartet. I dette arbeidet er det benyttet ulikt type måleutstyr. Både dekning og kart er forløpende justert i tråd med faktiske funn. Innspill fra lytterne har vært viktige i dette arbeidet og vil fremdeles være det.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte i 2015 bekreftet i en egen rapport at det er godt samsvar mellom faktisk dekning og dekningskartene. Nkom har i ny rapport fra september 2017 bekreftet dette samsvaret.

Finn ut hvor du har dekning

Dekningskart for DAB

I Norge har vi to riksdekkende radionett som gir deg DAB signaler.

1. NRKs kanaler

NRKs nett som dekker 99,5 % av befolkningen. Dette nettet er delt i 7 regioner, slik at NRK kan gi deg lokale sendinger.

2. Kommersielle kanaler

Dette nettet dekker i overkant av 90 % av befolkningen og gir eg omlag 15 radiokanaler som bl.a. P4, Radio Norge, P6 Rock og KISS.

99,5% dekning

 • NRK P1

  dekning info lytt
 • NRK P1+

  dekning info lytt
 • NRK P2

  dekning info lytt
 • NRK P3

  dekning info lytt
 • NRK mP3

  dekning info lytt
 • NRK Alltid Nyheter

  dekning info lytt
 • NRK Radio Super

  dekning info lytt
 • NRK Folkemusikk

  dekning info lytt
 • NRK Sámi Radio

  dekning info lytt
 • NRK Vær

  dekning info

90% dekning

 • P5 Hits

  dekning info lytt
 • P6 Rock

  dekning info lytt
 • P7 Klem

  dekning info lytt
 • P8 Pop

  dekning info lytt
 • Radio Norge

  dekning info lytt
 • Radio Rock

  dekning info lytt
 • Radio Soft

  dekning info lytt
 • Kisstory

  dekning info lytt
 • NRK P13

  dekning info lytt
 • NRK Sport

  dekning info lytt
 • NRK Klassisk

  dekning info lytt
 • NRK Jazz

  dekning info lytt

Lokalkanaler

 • Kristenradio Vest

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Visjon

  dekning info
 • Pesju Kystradioen

  dekning info
 • P5 Bergen

  dekning info lytt
 • Radio Metro Mjøsbyene

  dekning info
 • The Beat

  dekning info
 • Radio Exact

  dekning info
 • SolørRadioen+

  dekning info lytt
 • ElverumsRadioen

  dekning info lytt
 • SolørRadioen

  dekning info lytt
 • Kristen Riksradio

  dekning info
 • Panjab Radio

  dekning info
 • Silkeveien Radio

  dekning info
 • Radio Metro Romerike

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Rock Klassiker

  dekning info
 • Scansat

  dekning info
 • Radio Rox

  dekning info
 • The Beat

  dekning info
 • Ordentlig Radio

  dekning info lytt
 • Radio Metro Oslo

  dekning info
 • Radio Visjon

  dekning info
 • VOXLO RADIO

  dekning info
 • Radio Nova

  dekning info
 • Radio Metro Østfold

  dekning info
 • Radio Skjeberg

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Øst

  dekning info
 • The Beat

  dekning info
 • P5 Halden

  dekning info lytt
 • P5 Moss

  dekning info lytt
 • P5 Sarpsborg

  dekning info lytt
 • P5 Fredrikstad

  dekning info lytt
 • Jærradioen

  dekning info
 • Scansat

  dekning info
 • Siddis Radio

  dekning info
 • Radio Haugaland

  dekning info
 • Radio 102

  dekning info
 • Radio Trondheim

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Revolt

  dekning info
 • P5 Trondheim

  dekning info lytt

Senders status

Denne tjenesten viser status på sendere i DAB-nettet inndelt etter kommuner. Du kan finne kommune ved å søke under: