info
info

Slik leser du kartet

Den brun-oransje fargen viser signalstyrken fra DAB-senderne og kartene viser tre ulike nivåer av dekning. Disse forteller hva slags antenne du må ha for å få mottak, slik forklaringen indikerer.

 • Bilmottak – Gir mottak i bil med utvendig antenne eller glassklebeantenne. Gir også mottak i hus og hytte med utvendig antenne.
 • Godt mottak – Gir godt mottak både utendørs og i trehusbebyggelse.
 • Svært godt mottak – Gir godt mottak og høy signalstyrke, også i tettbygde strøk.*

I områder uten dekningsfarge kan det enkelte steder være mulig å få inn radio med god utendørsantenne. Se antennetips.

Hva ligger bak kartet

De siste årene er det gjennomført grundige målinger av dekningen som er gjengitt i kartet. NRK, P4-gruppen og Digitalradio Norge har foretatt regelmessige målinger siden 2012 for å kontrollere at beregnet dekning samsvarer med dekningen som er gjengitt i kartet. Kartet er forløpende justert i tråd med faktiske funn. Innspill fra lytterne har vært viktige i dette arbeidet og vil fremdeles være det.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post og Teletilsynet) kontrollerte i 2015 beregninger og dekning i kartet og bekreftet i en egen rapport at det er godt samsvar mellom faktisk dekning og dekningskartene.

*Vær oppmerksom på at det kan oppstå mottaksproblemer i kjeller, betongbygg og bygg med mye skjermet glass.

Finn ut hvor du har dekning

Dekningskart for DAB

I Norge har vi to riksdekkende radionett som gir deg DAB signaler.

1. NRKs kanaler

NRKs nett som dekker 99,5 % av befolkningen. Dette nettet er delt i 7 regioner, slik at NRK kan gi deg lokale sendinger.

2. Kommersielle kanaler

Dette nettet dekker i overkant av 90 % av befolkningen og gir eg omlag 15 radiokanaler som bl.a. P4, Radio Norge, P6 Rock og KISS.

99,5% dekning

 • NRK P1

  dekning info lytt
 • NRK P1+

  dekning info lytt
 • NRK P2

  dekning info lytt
 • NRK P3

  dekning info lytt
 • NRK mP3

  dekning info lytt
 • NRK Alltid Nyheter

  dekning info lytt
 • NRK Radio Super

  dekning info lytt
 • NRK Folkemusikk

  dekning info lytt
 • NRK Sámi Radio

  dekning info lytt
 • NRK Vær

  dekning info

90% dekning

 • P5 Hits

  dekning info lytt
 • P6 Rock

  dekning info lytt
 • P7 Klem

  dekning info lytt
 • P8 Pop

  dekning info lytt
 • NRK P13

  dekning info lytt
 • NRK Sport

  dekning info lytt
 • NRK Klassisk

  dekning info lytt
 • NRK Jazz

  dekning info lytt
 • Radio Norge

  dekning info lytt
 • Radio Soft

  dekning info lytt
 • Radio Rock

  dekning info lytt
 • Kisstory

  dekning info lytt

Lokalkanaler

 • Kristenradio Vest

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Visjon

  dekning info
 • Pesju Kystradioen

  dekning info
 • P5 Bergen

  dekning info lytt
 • Radio Metro Mjøsbyene

  dekning info
 • The Beat

  dekning info
 • Radio Exact

  dekning info
 • SolørRadioen+

  dekning info lytt
 • ElverumsRadioen

  dekning info lytt
 • SolørRadioen

  dekning info lytt
 • Kristen Riksradio

  dekning info
 • Panjab Radio

  dekning info
 • Silkeveien Radio

  dekning info
 • Radio Metro Romerike

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Rock Klassiker

  dekning info
 • Scansat

  dekning info
 • Radio Rox

  dekning info
 • The Beat

  dekning info
 • Ordentlig Radio

  dekning info lytt
 • Radio Metro Oslo

  dekning info
 • Radio Visjon

  dekning info
 • VOXLO RADIO

  dekning info
 • Radio Nova

  dekning info
 • Radio Skjeberg

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Øst

  dekning info
 • P5 Halden

  dekning info lytt
 • P5 Moss

  dekning info lytt
 • P5 Sarpsborg

  dekning info lytt
 • P5 Fredrikstad

  dekning info lytt
 • Jærradioen

  dekning info
 • Scansat

  dekning info
 • Siddis Radio

  dekning info
 • Radio Haugaland

  dekning info
 • Radio 102

  dekning info
 • Radio Trondheim

  dekning info
 • P9 Retro

  dekning info lytt
 • Radio 247

  dekning info
 • Radio Revolt

  dekning info
 • P5 Trondheim

  dekning info lytt

Senders status

Denne tjenesten viser status på sendere i DAB-nettet inndelt etter kommuner. Du kan finne kommune ved å søke under: