Det digitale radioskiftet

Det digitale radioskiftet skjer region for region gjennom hele landet i 2017. Riksdekkende radiokanaler og de kommersielle radiokanalene i storbyene slutter å sende på FM. Slukkingen gjennomføres i seks regioner. Nedenfor ser du hvilken region som slukkes når. Trykk på den enkelte region for å se detaljert oversikt over hvilke kanaler som blir heldigitale og hvilke lokalradioer som får fortsette på FM.