Det digitale radioskiftet

Det digitale radioskifte blir fullkomment når de nasjonale radiokanalene, samt de kommersielle radiokanalene i storbyene, slukker sine FM-sendinger i 2017. Denne slukkingen gjennomføres i 6 regioner. Nedenfor ser du hvilken region som slukkes når. Trykk på den enkelte region for å se detaljert oversikt hvilke kanaler som blir heldigitale og hvilke lokalradioer som får fortsette på FM.