DAB-nett over hele landet

DAB-sendinger er nå tilgjengelig over hele landet, og gir et langt større utvalg av kanaler. Nye DAB-nett har like høy og til dels høyere befolkningsdekning som riksdekkende FM-nett.

Av radio.no

Grunnlaget for en ny radiohverdag er lagt, og det er nå etablert et landsdekkende sendernett for digital radio-kringkasting. De siste årene er det lagt ned et stort antall timer med å etablere nye radionett.

Bygging av DAB-nett

To riksdekkende DAB-nett forsyner landet med digitale radiosignaler, slik at du kan høre flere kanaler over hele landet. Det er etablert ett nett som sender kommersiell radio og ett nett som sender NRKs radiokanaler. Nettene skal erstatte dagens FM-nett og utbyggingen har sikret like høy dekningsgrad som man har med FM-nettene. Utbygging er gjort av Norkring på vegne av NRK, P4 Gruppen og SBS Radio.

1. Kommersielt nett

Ett DAB-nett er primært forebehold reklamefinansiert radio og har høyere befolkningsdekningen kanalene har via FM-nettet. Nå kan 92,8 prosent av befolkningen ta inn kommersiell radio, som dermed har større utbredelse i hele landet. Nettet består av inntil 200 sendere og det er kapasitet til inntil 20 kanaler i nettet, avhengig av kanalenes båndbredde.

2. NRK-nett

NRKs DAB-nett har samme befolkningsdekning som FM-nettet til NRK P1, og dekker minst 99,5 prosent av befolkningen. DAB gir flere NRK-kanaler like høy befolkningsdekning som NRK P1. Nytt sendernett betyr at flere NRK-kanaler er tilgjengelig for et større antall nordmenn. Flere NRK-kanaler er nå også blitt riksdekkende.

NRKs sendernett består av omlag 900 sendere. Det er nødvendig med mange mindre sendere for å sikre god dekning også i distriktene. NRK har også beredskapsansvar og har hovedansvar for å sikre radiodekning på havet.

NRKs nett har kapasitet til inntil 20 kanaler. Enkelte NRK-kanaler sender i det kommersielle nettet frem til FM-slukking.

Les mer om forskjellene mellom nettene.

 

Dekning - senderstasjon- Tron DABDAB-kabler strekkes til Tron-senderen i Alvdal. Foto: Norkring

Lokale DAB-nett

DAB-nett for lokalradio etableres uavhengig av riksdekkende DAB-nett. Det er etablert lokale DAB-nett i seks områder: Oslo/Akershus, Hedmark, Rogaland, Trondheim, Bergen og Østfold. Det store flertallet av lokalradioer får fortsette å sende på lokale FM-sendernett i fem år etter nasjonal FM-slukking. Kommersielle kanaler i storbyene må digitaliseres samtidig med rikskanalene.

Det finnes 37 ulike konsesjonsområder for lokalradio. Frem til 2017 er det åpnet for testsendinger i Lokalradioblokka for aktører som ønsker å ha digitale prøvesendinger. Det stilles ikke krav til dekningsgrad eller innhold i prøveperioden. Les mer på Medietilsynets sider.

Radioer med DAB+ tar også inn FM-sendinger.

Vil du vite mer om dekning? Les mer radio/dekning

Opplever du dårlig radiomottak på DAB? Løsningen kan være enklere enn du tror. Se våre tips. 

Dekning-senderstasjon-Narvik-Norkring) Hovedsender i Narvik Foto: Norkring