Om oss

PRAKTISK INFORMASJON

Postadresse:
Norsk Radio AS
Pb 6962 St. Olavs plass
0130 Oslo

Daglig leder:
Ole Jørgen Torvmark
torvmark@radio.no

 

 

 

Besøksadresse:
Norsk Radio AS
Akersgata 73
0180 Oslo

Organisasjonsnummer:
995 981 971