Fra radio til ny råvare

Radiodigitaliseringen vil bety at flere personer bytter radioapparater. Da er det godt å vite at minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt. FM-radioer kan også oppgraderes.