Digitalradio-info på TV

Mediehusene bak den norske radiodigitaliseringen bruker nå også TV-mediet for å informere sine lyttere om overgangen til digital kringkasting i Norge.