Har dårlig/ingen dekning

Radio på hytta er viktig. De aller fleste kan bruke vanlige radioapparater – men i noen tilfeller kreves det spesielle apparater og ekstrautstyr. Her er tips for hytteeiere med manglende eller svak dekning.

DAB-nettene har større arealdekning enn FM-nettene og mange har fått stort kanalutvalg på hytta. Undersøk dekningsforholdene på din hytte via dette dekningskartet. Kartet er imidlertid basert på teoretiske beregninger, så du bør også sjekke faktisk dekning. Områder som på kartet ligger på grensen av dekning eller i noen tilfeller er helt blanke, kan i praksis gi greit mottak med utendørs antenne (se lengre ned).

Digital radio i områder uten DAB-dekning

Dersom du har hus eller hytte i et område uten DAB-dekning trenger det ikke bety at du mister radiosingalene. Radio sendes også over satellitt og internett/mobilnett.

Har du allerede digital-tv kan du hente frem radio-menyen og velge kanal her. Alle digital-tv-aktører har radio som en del av sitt innholdstilbud, men vær oppmerksom på at kanalutvalget er annerledes enn pakken i DAB-nettene. Har du digital kabel-tv vil de også som regel ha et radiotilbud, ta kontakt med din lokale leverandør. Se dekningskart for Rikstv her.

Disse sender tv via parabol, Viasat og Canal Digital

Radio over internett

Dersom du har tilgang til internett, via fastnett eller mobile nett, kan du også høre radio. De aller fleste radiokanaler finnes også på internett, ikke bare norske men all verdens radiokanaler. Det finnes en rekke radioapparater som kan spille av internettradio. Sjekk apparatliste nederst på siden og pass på at apparatet har internett/internettradio).

Mobildekning

Dersom du ikke har en fast internettforbindelse kan du få tilgang på internett via mobile nett (telenett). Det er god 3G-dekning i Norge og 4G-nettet bygges stadig ut. Du kan fint streame radio over disse, men vær oppmerksom på at lyttingen da vil koste penger. Radiolytting via mobile nett bruker mye datatrafikk.

Sjekke mobil-dekningen i ditt område via operatørenes egne dekningskart. Telenor Netcom Ice.net

Internett og DAB utfyller hverandre

Både DAB og internett brukes til å sende digital radio, men internett kan ikke med dagens kapasitet erstatte DAB. De to teknologiene utfyller hverandre. Les hvorfor i denne artikkelen.

 

 

Område med svak dekning

Har du dårlig dekning kan du bedre på dette med en utvendig antenne. En utvendig antenne festes på veggen eller gavlen og kobles til DAB-radioen inne med en kabel. Prinsippet er det samme som for tv-antennene.

Ikke alle radioer kan bruke utvendig antenne

Det bare er DAB-radioer med spesielle antenneinnganger på baksiden som kan brukes. Disse kalles for F-kontakt og finnes på et begrenset antall apparater. På enkelte modeller et den integrerte DAB-antennen koblet til apparatet med en kontakt. Se liste nedenfor over radioapparater med antenneinngang eller se i radioens bruksanvisning. Du kan også høre med forhandler om din radio kan benytte en ekstern antenne. Slik ser en ekstern antenneinngang ut.

F-kontakt på DAB-radio og kabel

F-kontakt på DAB-radio og kabel

Montering av ekstern antenne

Ulike typer DAB-antenne

Det finnes flere typer antenner tilpasset ulike situasjoner. En antennes utforming står i forhold til hvilken frekvens den skal motta og de fleste antenner er kvart- eller halvbølgeantenner. Signalstyrken i området og dermed behovet for forsterkning vil avgjøre type antenne som bør benyttes.

De enkleste antennene er ofte best egnet. Vi anbefaler å vurderer passive antenner, som ikke krever strøm for å fungere. Aktive antenner, altså antenner med en forsterker som krever strøm for å fungere, kan ende med å forsterke støy fra andre støykilder. Dette gjelder særlig de rimeligste aktive antennene, som ikke har gode nok signalforsterkere.

Utendørsantenner til DAB
Yagi-antenner

Ekstern DAB-antenne - yagi (Foto: triax.com)

Ekstern DAB-antenne – yagi (Foto: triax.com)

I de mest krevende områdene der man har svake signaler og/ eller forstyrrende refleksjoner anbefaler vi Yagi-antenner. Disse antennene er retningsbestemte og må således monteres slik at de i utgangspunktet peker på den beste DAB-senderen, men må dreies inntil man har best mottak. Dette fordi i enkelte tilfeller vil refleksjonen i fjell og andre naturlige hindringer representere et bedre signal enn direkte fra senderen. Se mer om montering av antenner under.

 

Dipol-antenner

Ekstern DAB-antenne - dipol (Foto: triax.com)

Ekstern DAB-antenne – dipol (Foto: triax.com)

En alternativ antennetype er dipol-antenner. Disse er ikke like retningssensitive som yagi-antennene. På f.eks. en fjellhytte kan en dipol-antenne være et godt alternativ da den vil kunne motta signaler fra flere hold også i kraft av refleksjoner fra omgivelsene. En dipolantenne kan også med fordel monteres på taket hvor antennen kan motta signaler fra alle kanter.

 

 

 

Rørantenner, som her er avbildet mot rød vegg, er også svært godt egnet. Antennen heter antennensysteme 4929.01

Nærbilde nytteantenne

 

 

 

 

 

Hvilket frekvensområde benyttes til DAB?

DAB benytter VHF bånd III 174 – 240 MHz. Ofte står det «DAB/DAB+» for å indikere at antennen kan motta dette frekvensområdet.

Slik monterer du en ekstern antenne.

Hvor på bygningen skal jeg montere antennen og hva må jeg huske på?

For alle antennetyper er beste fremgangsmåte å benytte en vanlig batteridrevet DAB-radio og bevege seg rundt bygningen til man har funnet stedet der signalstyrken gir best resultat. Vi anbefaler at man bruker skalen “Signal Error”/ “Signalfeil” på radioen for å bedømme dette. Her må man se etter så lavt tall som mulig. Noen radioer viser “signal quality”, og da er det høyeste verdi som gjelder.

Når den beste siden er avklart, starter man høyt med antennen med antennen rettet mot beste sender, hvis man vet hvor denne befinner seg. Innendørs starter man ved et vindu.

Bruk av DAB-radio for å finne beste plassering

Bruk av DAB-radio for å finne beste plassering (bildet til høyre viser det beste mottaket av de to)

Viktig å montere antenne vertikalt 

Monter den også så høyt som mulig. Hvis mulig må den rettes mot beste senderpunkt. Ved å flytte den litt rundt dette punktet oppnår man best resultat.

Hvis man ikke vet hvor DAB-senderen er plassert kan en alternativ fremgangsmåte være å se for seg de 360 gradene som en urskive. Fremgangsmåten er da som følger: koble til og skru på DAB-radioen med den eksterne antennen montert. Pek antennen i én himmelretning og kall retningen kl. 12:00 jmfr. «urskiven» og noter kvaliteten på mottaket. Repeter øvelsen for kl. 15:00 (hvis 12:00 var nord, blir kl. 15:00 øst), og gjør så det samme for kl. 18:00, kl. 21:00. Ved hjelp av en slik øvelse kan man bedre bedømme hvor mottaket er best og hva som vil være hovedretningen for antennen.

For å oppnå minst mulig signaltap på veien fra antennen til DAB-radioen anbefaler vi å benytte så få koblinger som mulig (f.eks. skjøter mm.) fra antennen til radioen. Itillegg bør man forsøke å unngå å legge kabelen i skarpe 90 graders vinkler f.eks. når man fester den innendørs, men å legge den i myke buer. Da en del av antennen blir liggende utendørs bør tåle å være ute. Kontaktene som sitter ferdig montert på kablen er å foretrekke, men disse er ofte vanskeligere å dytte gjennom hull i veggen. F-kontakter man selv skrur på kabelen er gode nok, men det er viktig å avisolere kabelen riktig slik at kontaktflatene mellom ledningene og kappen inne i kabelen og selve kontakten er så gode som mulig. (artikkelen fortsetter under guiden)

Steg for steg

 1. 1

  En DAB-radio med ekstern antenneinngang

  Husk at radioen må ha en antenneinngang for ekstern antenne.
 2. 2

  Antennekabel

  Sjekk at den har kontakter som passer til inngangen på antennen og på radioen, som oftest leveres disse med F-kontakt han i begge ender, men ikke alltid. Det finnes overganger mellom for eksempel koaksial til F-kontakt mv.
 3. 3

  DAB-antenne

  Velg en antenne til formålet og som er egnet for signalstyrken på plassen den skal brukes.

Radioer med ekstern antenneinngang

Vi har laget en oversikt over radioer som kan kobles med ekstern antenne. For enkelte radioer kan antennekontakten sitte vanskelig til, sjekk dette på forhånd om du ønsker en så enkel monteringsjobb som mulig. Kompakte lydanlegg / mikro-anlegg med DAB kan ha inngang for ekstern antenne, selv om de ikke står i vår liste. Spør forhandler hvis du er i tvil.

Eksempler på produkter

Viser 13 av 13 treff i kategorien Ekstern antenneinngang

Endre søket
Prisjakt

Produktguiden er utarbeidet i samarbeid med Prisjakt

Produktguiden er en hjelp til orientering, men dekker ikke nødvendigvis alle produkter. Den er heller ikke en kvalitetsgaranti. Det tas forbehold om feil i informasjonen om produktene.