Lynkurs DAB Adapter

Korrekt montering og bruk er avgjørende for godt DAB-mottak. Under finner du vårt lynkurs:

Steg for steg

 1. 1

  OM DAB ANTENNEN


  DAB og FM bruker forskjellige frekvenser. Derfor skal DAB-radioen ha en egen antenne.

  Best mottak får man med en antenne som er plassert høyt og fritt – typisk på biltaket.  Gjenbruk av FM-antennen er i noen tilfeller mulig i kombinasjon med en DAB/FM-splitter. Dette vil ikke gi optimalt DAB-mottak.

  En klebeantenne for montering i rute vil ofte gi tilfredsstillende mottak. Mer om denne antennetypen på neste side.
 2. 2

  MONTERING: Klebeantenne


  Antennen skal monteres loddrett.

  Mange antenner krever jording. De har en jordingstape eller ledning med magnet som skal i kontakt med bilens metall Manglende jording og/eller feilaktig antennemontering vil gi svekket mottak  Antenner for montering i bilrute må ikke settes i frontruter med varmetråder eller ”solfilm”. Disse ødelegger radiomottaket Bruk alternativt siderute bak, eller bakrute.

  Test gjerne mottaket et sted med svake signaler før endelig innfesting av DAB-antennen

  Gode tips om montering er oppsummert i vår kortfilm nedenfor
 3. 3

  MONTERING: Aktive DAB-antenner


  Mange antenner krever strømtilførsel for å virke, såkalt aktive antenner.

  De fleste adaptere med aktive antenner tilfører strøm gjennom antenneledningen Ikke alle adaptere har denne typen strøm-mating. I så fall må man bruke en separat strøm-”inserter”  Aktive antenner som ikke får strøm, vil gi betydelig redusert mottak.
 4. 4

  TRAFIKKSIKKERHET


  DAB-adapterens styreenhet monteres slik at den kan betjenes trygt og enkelt.

  -Plasser den i nærheten av bilradioen og ikke for langt ned

  -Fest eller gjem eventuelle ledninger slik at de ikke er i veien.

  -Gjør alle grunnleggende innstillinger mens bilen står stille (kanaloppdatering, valg av favorittkanaler etc.)
 5. 5

  ULIK DAB-DEKNING


  NRKs DAB-nett dekker 99,7% av befolkningen, mens Riks-nettet (kommersielle kanaler) dekker 92,8% av befolkningen.

  Det betyr at visse områder gir NRK-mottak, men ikke mottak av kommersielle kanaler.  Dekningen for de ulike nettene kan du se på vårt dekningskart. Som du finner nedenfor, eller i hovedmenyen.
 6. 6

  NRK`s DAB REGIONER


  NRKs DAB-nett er inndelt i ulike regioner. Hver region har en egen sendefrekvens.

  En bilradio som beveger seg fra en region til en annen må bytte frekvens for å beholde NRK-mottaket. Bilradioer og de fleste adaptere gjør dette automatisk dersom funksjonen er aktivert. Alternativt må det gjøres en manuell kanaloppdatering.

  Uten frekvensbytte vil radioen miste mottaket av NRK-kanalene.  Dekningskartet på Radio.no viser de ulike NRK-regionene med ulik farge Riks-nettet (P4, Radio Norge m.fl.) har bare èn farge som viser dekning. Her er det bare èn DAB-frekvens for hele landet, og følgelig ikke behov for at radioen bytter frekvens.
 7. 7

  BRUK AV DEKNINGSKARTET


  Dekningskartet på Radio.no/dekning viser DAB-dekning for valgt DAB-nett; NRK, Riks- eller lokalnett.

  Sett ”Signalstyrke” til ”Basisdekning” for å vise forventet mottak med en god bilradio.  Trykk på ”i” for mer informasjon om hva de ulike signalstyrkene betyr.

  ”Tunneller” gir informasjon om DAB-dekning i tunnelene på kartet.
 8. 8

  Flott, lykke til!


  Under "Nedlastinger" i hovedmenyen finner du flere nyttige dokumenter

  Denne brosjyren er full av tips for deg som vil gjøre en god installasjon av DAB-adapter – også tips som ikke er nevnt her i dette lynkurset.
 Dette lynkurset er utviklet av Digitalradio Norge AS. Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål eller kommentarer!

________

Omtalte ressurser:

Video: Gode tips om montering er oppsummert her:

Dekningskart: www.radio.no/dekning

Nedlastninger: www.radio.no/nedlastninger