info
info

Slik leser du kartet

Fargene i kartet viser dekningen fra ulike nett men også signalstyrken fra DAB-senderne.

På hvert kart vil du finne at det er tre ulike nivåer av dekning, disse forteller hva slags antenne du må ha for å få mottak.

 • Basisdekning – Mottak med god, utvendig antenne og god glassklebe- eller originalmontert antenne i bil. Mottak kan påvirkes av forstyrrende og skjermende gjenstander i nærheten.
 • God dekning – Generelt godt mottak, blant annet i trehusbebyggelse. Mottak kan påvirkes av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.
 • Meget god dekning – Stor sannsynlighet for mottak innen- og utendørs også i bymessige strøk. Mottak kan påvirkes av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.

Lokale forhold kan påvirke og forstyrre mottaket, feks kjeller, betongbygg og bygg med mye skjermet glass

I områder uten dekningsfarge kan man enkelte steder høre radio med god utendørsantenne. Se antennetips.

Hva ligger bak kartet

De siste årene er det gjennomført grundige målinger av dekningen. NRK, P4-gruppen og Digitalradio Norge har foretatt regelmessige målinger siden 2012 for å kontrollere at beregnet dekning samsvarer med dekningen som er gjengitt i kartet. I dette arbeidet er det benyttet ulikt type måleutstyr. Både dekning og kart er forløpende justert i tråd med faktiske funn. Innspill fra lytterne har vært viktige i dette arbeidet og vil fremdeles være det.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bekreftet i 2015 i en egen rapport at det er godt samsvar mellom faktisk dekning og dekningskartene. Nkom har i ny rapport fra september 2017 bekreftet dette samsvaret.

Finn ut hvor du har dekning

  Dekningskart for DAB

  I Norge har vi to riksdekkende radionett som gir deg DAB signaler.

  1. NRKs kanaler

  NRKs nett som dekker 99,5 % av befolkningen. Dette nettet er delt i 7 regioner, slik at NRK kan gi deg lokale sendinger.

  2. Kommersielle kanaler

  Dette nettet dekker i overkant av 90 % av befolkningen og gir eg omlag 15 radiokanaler som bl.a. P4, Radio Norge, P6 Rock og KISS.