NRKs regionale nett

NRK-nettet er inndelt i syv regioner for å kunne sende lokale sendinger. Den regionale inndelingen på DAB ligner den som finnes på FM-nettet.