NRKs regionale nett

NRK-nettet er inndelt i syv regioner for å kunne sende lokale sendinger. Den regionale inndelingen på DAB ligner den som finnes på FM-nettet.

Av

I hver DAB-region er det flere distriktssendinger. Det betyr at man som lytter får flere distriktssendinger enn man er vant til fra FM-båndet. Innenfor Region 6 (som favner Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) kan man for eksempel både høre NRK Møre og Romsdal og NRK Trøndelag.

Nettets inndeling og regionale navn

På din DAB radio vil dette nettet fremkomme med navn, avhengig av hvor i landet du befinner deg. Noen radioer viser en forkortet versjon av navnet.

Region
Navn i display
Kort
Navn i display
Langt
1. Oslo, Akershus og Østfold
NRK OAØ
NRK Reg1 OsAkØs
2. Buskerud, Telemark og Vestfold
NRK BTV
NRK Reg2 BuTeVe
3. Agder og Rogaland
NRK SøRo
NRK Reg3 SørRog
4. Hordaland, Sogn og Fjordane
NRK HoSF
NRK Reg4 HoSoFj
5. Hedmark og Oppland
NRK HeOp
NRK Reg5 HedOpp
6. Trøndelag, Møre og Romsdal
NRK TrMR
NRK Reg6 TrøMøRo
7. Nordland, Troms og Finnmark
NRK NTF
NRK Reg7 NoTrFi

Både på FM og DAB har NRK P1 regionale sendinger, på DAB også NRK P1+. Det gjør det mulig for radiolyttere over hele landet å motta lokale sendinger med nyheter, trafikkoppdateringer og annet. Øvrige NRK-kanaler sender med likt innhold til hele landet. NRK Vær sender med ulik innhold etter hvor i landet man bor, og er delt inn i landsdelene nord, vest og sør.

Enkelte steder i landet vil man kunne høre sendinger fra flere regioner – og altså ha tilgang til desto flere distriktsvarianter av NRK P1 og P1+. Dette skyldes radiobølgenes rekkevidde.

NRK i bil

Bilradioen må forholde seg til ulike radiosendere enten du hører FM eller DAB. Når bilen kjører fra èn av NRKs senderegioner til en annen, må radioen finne ny frekvens. Mange radioer og adaptere gjør dette automatisk. Funksjonen heter Service Following, men bærer mange ulike navn fra bil til bil, da det er opp til produsentene å navngi funksjonen. Se etter “DAB to DAB”, “DAB-DAB”, “DAB-linking”, “DAB-kanalforfølgelse” eller “Alternative Frequensies”. Spør din forhandler dersom du er i tvil om. Sjekk at funksjonen er aktivert på din bilradio. Det kan også gjøres et manuelt kanalsøk.

Les mer: Hører du NRK i bilen? Aktiver automatisk frekvensskifte

Regioninndeling på hjemme-apparater

Finner du ikke din distriktssending på hjemmeradioen? Husk at du må lete i menyen etter din distriktssendingen. Gjør for sikkerhets skyld en oppdatering av kanallisten, se hvordan her.

Finner du ikke distriktssendingene når du flytter radioen over større avstander? Har du tatt med radioen på hytta, uten å finne den kanalen du pleier å høre? Da må du gjøre en oppdatering av kanallisten (se hvordan her) for at radioen skal finne frem kanalene i det nye området. En DAB-radio spiller fra et forhåndsinnstillt minne og trenger et nytt kanalsøk for å hente inn kanalene i området du har flyttet deg til.

Kan man høre radio fra andre regioner på DAB, for eksempel NRK fra Finnmark i Østfold? Nei, også DAB er basert på kringkastingsprinsippene, og man vil kun få inn de lokale sendingene som sendes der man fysisk befinner seg, akkurat slik det er på FM. Nettradio fungerer annerledes og kan motta kanaler fra andre områder.

Eksempler på feilsituasjoner

  • Du får bare inn kanaler fra det kommersielle nettet (P4, Radio Norge med flere), eventuelt mister NRK-kanaler etter kort tids bilkjøring.
    Gjør en oppdatering av kanal-listen (se hvordan her). NRKs frekvenser varierer fra region til region, derfor må en DAB-radio gjøre et nytt kanalsøk når den er stilt inn i en region, og flyttet til en annen (for eksempel til eller fra hytta). Unntaket er bilradioer utstyrt med funksjonen Service Following, som vil gjenfinne kanalen i flyttet mellom regionene i NRK-nettet. Det kommersielle nettet har samme frekvens over hele landet og blir ikke påvirket av dette.
  • Radioen ble plutselig stille, eller spiller lyd fra en annen P1-kanal enn den i displayet
    Dette er relatert til at NRK sin lydstrøm til DAB-nettet. Ved overgang fra en enkelt P1-kanal til mange lokale varianter, eller vise versa, må lydstrømmene fra NRK-nettet gjøres om for å gjøre plass til flere lydkanaler (evt. færre), noe som skjer flere ganger i døgnet. DAB-apparatet får varsel om dette og skal automatisk innrette seg deretter, men ikke alle gjør det. Hvis lyden blir borte er dette å regne som en feil med DAB-apparatet. Vår erfaring er at kunder vi har hjulpet med dette har alle fått returnere/ bytte apparatet hos forhandler.