Beredskap med nye radionett

DAB-nettet har store beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet. Faren for utfall av sendere er sterkt redusert.

Av

For det første er risikoen for utfall av sendere i ekstreme situasjonar sterkt redusert sammenlignet med FM-nettet. Årsaken til dette er at signalene i DAB-nettet mates direkte til hver enkelte sender. Utfall av en enkelte sender vil derfor ikke forplante seg nedover i kjeden av mindre sendere, slik som i FM-nettet.

For det andre åpner DAB-teknologien for radiomottak i tunnel for alle kanaler og ikke bare for NRK P1, slik situasjonen er i dagens FM-nett. DAB-teknologien gjør det videre mulig å bryte inn i sendingene i alle kanaler med samme budskap samtidig når hensynet til beredskap gjør det nødvendig.

Les Kulturdepartementets redegjørelse i Stortingsmelding 24 (2014.2015)

Nasjonal beredskapsavtale
Justis- og beredskapsdepartementet inngikk en avtale av 22. juni 2012 med NRK, Norkring og Norsk Lokalradioforbund, om å formidle meldinger fra styresmaktene ved lokale og regionale kriser og katastrofer. Avtalen er teknologinøytralt uformet og vil derfor også omfatte sendinger på digitalradio.