Ukentlig radiolytting stabil etter FM-slukking

Det digitale radioskiftet har ikke ført til stor nedgang i antall radiolyttere, men folk lytter ikke like ofte til radio som før.

Av radio.no

Den ukentlige radiolyttingen er nesten upåvirket av FM-slukkingen. Samtidig har den daglige lyttingen gått ned med 463 000, viser lyttertall for januar 2018. Leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark mener nedgangen skyldes at folk har færre radioapparater og dermed ikke kan lytte like mange steder som før.

– Lytterne er lojale og har gjort en imponerende innsats gjennom radioskiftet, men noen trenger mer tid til å få erstattet radio nummer to og tre. De kan for eksempel ha byttet ut kjøkkenradioen, men ikke rukket å gjøre noe med bilen eller radioen på soverommet. Dermed lytter de ikke så ofte som før sier Torvmark.

Antall radioapparater som kan ta inn riksdekkende kanaler halvert etter FM slukkingen det siste året, ifølge Digitalradioundersøkelsen (Kantar Media).

I følge PPM-undersøkelsen (Kantar Media) hørte nesten 3,7 millioner nordmenn ukentlig på radio i januar i år, det er kun 44 000 færre sammenlignet med året før. Rundt 2,6 millioner nordmenn hørte på radio hver eneste dag i januar, og det 463 000 færre daglige lyttere sammenlignet med fjoråret.

Ukentlig vs daglig lytting på radio
Ukentlig lyttere januar 2017: 3 714 000

Ukentlig lyttere januar 2018: 3 670 000 (- 44 000 pers.)

Daglige lyttere januar 2017: 3 028 000
Daglige lyttere januar 2018: 2 565 000 (- 463 000 pers.)

Radioapparater i norske husstander
Før FM-slukking: 10,1 millioner (FM og DAB)
Etter FM-slukking: 5,4 millioner 

Lytter til nye kanaler
Lyttertallene viser også at lyttingen er spredd på mange flere kanaler enn før, og at de små kanalene vokser på bekostning av de store. 34 % av all lytting i januar var på de nye kanalene, altså kanaler som hadde liten eller ingen distribusjon på FM.

  Intensjonen med radioskiftet var nettopp å gi publikum mer innhold og flere valgmuligheter. Det er gledelig at lytterne har funnet de nye kanalene og bruker dem, sier Torvmark.

Mange kanaler vokser, men den totale daglige lyttingen har likevel gått ned.

– Det er som forventet. Det er fortsatt mange som ikke har erstattet alle FM-radioene sine, og det er heller ikke så lenge siden de siste FM-slukkingene, i de mest folkerike områdene. Erfaringene fra de tidlige slukkeområdene er at lyttingen først faller, for å så ta seg opp igjen, sier Torvmark.

Les mer om lyttertallene hos Medietilsynet