Radioskiftet er gjennomført, Digitalradio Norge trapper ned

De nasjonale FM-senderne er slukket, og hele landet har fått et bredt og moderne radiotilbud. Lytterne har gjort en kjempeinnsats; hele 99 prosent av befolkingen har tilgang på digital radio, dvs at de kan lytte via DAB+, nett/mobil eller et TV-apparat.

Av Radio.no

Under RadioDays Europe i Wien før påske, la Digitalradio Norge frem en oppsummering i rapporten “Det Digitale Radioskiftet”. Rapporten viser at nesten alle de ukentlige radiolytterne (98 prosent) er med videre etter den historiske radioovergangen i 2017. Det er likevel en nedgang blant daglige lyttere. Denne er som forventet og vitner om at noen trenger mer tid til å få erstattet radio nummer to, tre eller fire.

I Wien fortalte representanter fra norsk radiobransje og myndigheter til hundrevis av radiofolk fra hele Europa hvordan FM slukkingen har gjort norsk radio bedre forberedt på fremtiden. I en egen workshop fikk deltagerne stille spørsmål og høre om erfaringene og resultatene så langt.

For Digitalradio Norge er jobben nå gjort. Prosjektorganisasjonen som har hatt hovedansvaret for felles informasjonsaktiviteter på vegne av de nasjonale kringkasterne er nå under avvikling.

– Radiobransjen vender tilbake til normalen, men med et bedre tilbud til publikum, og det styrker radioen i konkurransen om publikums oppmerksomhet, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge. Vår oppgave er gjennomført og da avsluttes prosjektet i henhold til planen. Prosjektorganisasjonen har på det meste talt 5 personer. Fremleggelsen av rapporten under Radiodays satte punktum for de ansatte, forteller Torvmark.

Nettstedet Radio.no med dekningskart og forbrukerinformasjon vil bestå, men forøvrig henvises nå både lyttere, handel, media og andre til å ta direkte kontakt med kringkasterne.

Rapporten finnes også tilgjengelig på engelsk.