DAB-dekning på hytta

DAB-nettene har god arealdekning i hele Norge. Mange hytter får et langt større kanaltilbud enn på FM.

Av

Ved utbygging av nye kringkastingsnett for radio er det et krav at NRK og kommersiell radio skal ha like god befolkningsdekning på DAB som på FM. I mange hytteområder blir radiotilbudet bedre enn det har vært før.

Stor arealdekning

DAB-nettene har god arealdekning, og gir mange kanaler bedre geografiske dekningen. P4-kanalene vil med nye sendere dekke mer enn dobbelt så stor andel av landets areal. P4-gruppen sender kanalene P4 Lyden av Norge, P5 hits, P6 Rock og P7 Klem. Kommersielle kanaler har 92,8 prosent befolkningsdekning via DAB.

NRKs DAB-nett har 99,5 prosents befolkningsdekning, tilsvarende NRK P1 på FM-nettet. Selv om myndighetene ikke har satt krav til dekning i friluftsområder, er det et ønske fra NRK å kunne sende radio til hytteområdene.

Hyttemottak i praksis

I mange hytteområder er det nå god DAB-dekning. Tar man med radio hjemmefra kan det være nødvendig med nytt kanalsøk eller “factory reset” for å hente frem kanalene der man nå er.

Hvis mottaket er for svakt kan det være nødvendig med utendørsantenne på taket eller på hytteveggen. I mange områder kan man også høre radio via menyen på TV-apparatet.

Les mer  om hvordan du kan få bedre radiosignaler på hytta 

Det er også laget flere radioer baregnet på hytter uten innlagt strøm. Disse radioene kan kobles med ekstern antenne. Se mer her. 

Finjusteringer

Du kan selv se næerme på beregnet dekning for ditt hytteområde ved å gå inn dekningskartet på radio.no. Kartet viser teoretisk beregnet dekning, vær oppmerksom på at faktiske målinger flere steder viser at reell dekning er bedre enn planlagt dekning. Dette skyldes at DAB-signalene forsterker hverandre i kupert terreng.

Alle planlagte sendere er driftssatt. Nettene vil bli vurdert og justert også etter at alle de planlagte senderne er oppe.

Bedre radiodekning på vei til hytta

Hyttefolket vil også oppleve bedre veidekning på vei til fjells. Radiodekningen langs veien, og dermed på vei til fjells, er vektlagt i utbyggingen. God arealdekning er også vektlagt.

Alle veitunneler får DAB-dekning innen FM-slukking i 2017.