Hører du NRK i bilen? Da må du aktivere automatisk frekvensskifte.

Av

NRKs kanaler sender på ulike DAB-frekvenser, avhengig av hvor i landet du er. Dersom du kjører fra en region til en annen, må radioen skifte frekvens. De fleste radioer gjør dette selv, men det er viktig at funksjonen aktivert.

For at NRK skal kunne sende lokale sendinger er deres DAB-nett inndelt i ulike regioner. Denne inndelingen gjelder ikke bare P1, men faktisk alle NRKs radiokanaler. Når du for eksempel lytter til NRK P3 (eller hvilken som helst annen NRK-kanal) og kjører fra Tønsberg til Hamar vil du bevege deg gjennom tre ulike NRK-regioner, med tre ulike frekvenser. Da må radioen din gjøre et såkalt automatisk frekvensskifte. Gjør den ikke det, vil du oppleve at mottaket blir borte.

Funksjonen som gjerne omtales som “Service Following” er noe de aller fleste radioer har, men det er viktig at den er aktivert.

Slik finner du det på din radio
Automatisk frekvensskifte har ulike navn. Dette er de vanligste navnene:

  • Service Following
  • Alternativ frekvens
  • DAB-DAB kanalforfølgelse
  • DAB-DAB kobling
  • Behold stasjonen
  • Følgefunksjon

Video: På vår Youtube-kanal har vi samlet en rekke vidoer som viser hvordan man stiller inn denne funksjonen på ulike biler og radioapparater.

 

Mangler din radio dette?
Dersom din radio ikke har automatisk frekvensskifte, må radioen søke inn alle kanalene på nytt for at du skal kunne høre på de i en ny region. En slik oppdatering gjøres ved å finne funksjonen   “Scan”, “Rescan”, eller “Full Scan” på din radio.

Video: Slik gjennomfører du et manuelt kanalsøk

Om din radio befinner seg i et område som ligger langs grensen til en annen region vil du kunne ta inn signaler fra naboregionen. Her er det avgjørende at du lytter til den regionen med best signal for at du skal ha godt mottak.

For å sjekke hvilken region du lytter til kan du benytte radioens info-knapp eller instillinger.

Les mer: NRKs regionale nett

De kommersielle radiokanalene, som for eksempel P4 og Radio Norge har sitt eget DAB nett og dette nettet er ikke delt opp i ulike regioner. I radioens display vil dette nettet hete «Norge Riks» og inkluderer alle de riksdekkende kommersielle kanalene