Radio-digitalisering i kortversjon

Digitalisering av radio gir flere kanaler over hele landet. Med DAB er det omlag fem ganger så mange riksdekkende kanaler som på FM-båndet.

Sjekk innstillingene hvis du savner kanaler

Når NRK og P4-gruppen lanserer nye DAB-kanaler, eller det gjøres endringer i sendernett, kan det for noen radioeiere kan det være lurt å gå gjennom innstillingene på radioen.