Digital distribusjon på en, to, tre

På FM trengs det ett nett for hver radiokanal - i de digitale nettene pakkes flere radiokanaler sammen i ett signal. Det gjør at de blir plass til flere kanaler og at sendernettene utnytter frekvensene mer effektivt.