Digital distribusjon på en, to, tre

På FM trengs det ett nett for hver radiokanal – i de digitale nettene pakkes flere radiokanaler sammen i ett signal. Det gjør at de blir plass til flere kanaler og at sendernettene utnytter frekvensene mer effektivt.

Av

Fra studio til din radio

Når lyden forlater radiostudioet blir den digitalisert (encodet) og sendt til en sentral hvor signalene fra alle radiokanalene møtes. Her skjer selve pakkingen av radiokanalene i det som kalles et multipleks (mux). Dette felles signalet sendes deretter ut til alle DAB- senderne koordinert i tid, slik at du som lytter får nøyaktig det samme signalet uansett hvor du befinner deg. I radioapparatet ditt pakkes signalet ut igjen og du kan velge hvilken kanal du ønsker å høre på. Lyden har da forflyttet seg fra radiostudioet til dine høyttaler uten tap av kvalitet eller støy underveis.

DAB/DAB+

DAB har plass til inntil 10 kanaler i hvert nett, mens den nyeste versjonen DAB+, kan få plass til inntil 20 kanaler. Frem til FM-slukking vil man i Norge bruke begge varianter også for å sende radio. Noen kanaler sender i DAB og noen kanaler i DAB+. Oversikt over dette nederst på siden.

Er radioen din DAB eller DAB+

Frem til 2009/2010 ble det i hovedsak solgt radioapparater tar inn DAB-formatet. Dagens radioer tar både DAB og DAB+.

Hvis du har en radio som er kjøpt før 2009/2010, er det stor sannsynlighet for at denne kun tar inn lyd som en sendt i DAB. Apparatet vil ta inn lyd frem til FM-sendingene skrus av, som tidligst vil skje i 2017. Når dette skjer legges alle kanaler over i DAB+.

De største, riksdekkende kanalene NRK P1, NRK, P2, NRK P3, P4 og Radio Norge sendes i DAB fram til 2017. De fleste andre kanaler sendes i DAB+, og det gjøres en gradvis overgang til DAB+ frem til 2017. Nye kanaler som blir introdusert i tiden fremover vil bli sendt i DAB+.