– Bedre vilkår for lokalradio

Lokalradioene får bedre vilkår i stortingsmeldingen som i dag ble lagt frem av regjeringen. – Dette vil gi lokalradio et løft og bidra til en modernisering, mener Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Av

Regjeringen la i dag frem en Stortingsmelding om lokalradio som sier hvilke rammer Norges drøyt 230 lokalradioer vil få i en digitalisering. Forslaget innebærer store endringer i en rekke av lokalradios rammebetingelser sammenlignet med hva man har på FM i dag.

– Det foreslås å gi en lengre konsesjonsperiode og større dekningsområder,  dessuten blir det ingen konsesjonskrav knyttet til innhold eller økonomi. Dette åpner for en langt større lokalradiosektor og vil sikre lokalradioenes fremtid i det norske medielandskapet, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

DAB gir plass til langt flere kanaler enn det gamle FM-nettet, og sammen med nye rammebetingelser, vil dette gi et mer demokratisert tilbud.

– Alle som vil kan slippe til i nye nett, understreker han.

Økonomisk støtte og fem ekstra år på FM

Regjeringens forslag skal til høring før den behandles endelig av Stortinget. Regjeringen foreslår en overgangsordning for lokalradioer for at de lettere skal kunne omstilles seg til en digital fremtid. Alle lokalradioene, foruten de kommersielle kanalene i storbyene, får anledning til å fortsette på FM i fem ekstra år etter nasjonal FM-slukking. I tillegg foreslås det økonomisk støtte for å lette på kostnadene ved å gå over til digital distribusjon. Det foreslås å sette av bortimot 7 millioner kroner årlig, som kanalene kan søke på.

– Dette vil kunne hjelpe mange lokalradioer som ønsker å sende på DAB, tror Torvmark.

Ordningen skal kunne gjelde frem til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå.

Fjerner krav

23 kommersielle storbyradioer må slukke sammen med de nasjonale radiokanalene, mens mer enn 200 lokalradioer vil få forlenget FM-konsesjonene med fem år. Radioene som fortsetter på FM vil få rammevilkår som ligner på de som gjelder for DAB, i følge meldingen. Man fjerner krav om lokalt innhold og lokale nyheter for alle kanalene. Samtidig fjernes dagens begrensning for inntekt og utbytte for de ikke-kommersielle lokalradioer utenfor de fire storbyene.

– Lokalradioene gis dermed bedre forutsetninger for å kunne satse digitalt, mener Torvmark.

Regjeringens mål er full DAB-dekning i Norge. 22 av de 23 kommersielle storbyradioene sender allerede på DAB.

Nye konsesjoner utlyses

Dagens konsesjoner for å drive lokale DAB-nett er gitt for en prøveperiode frem til 2017. Nå varsles det at konsesjonene som skal gjelde fra 2017 til 2031 utlyses snarlig. Dette vil skje ved auksjon.

– Dette tilsvarer reguleringene som gjelder for de riksdekkende DAB-nettene, kommenterer Torvmark.

 

Les mer på Kulturdepartementets nettside. Her finner du lenke til Stortingsmeldingen, og kan lese Kulturministerens uttalelser om forslaget.