Digital fremtid, også for lokalradio

Radio i Norge digitaliseres i 2017, men de fleste lokalradioer får fem ekstra år på å omstille seg. Reklamefinansierte lokalradioer i storbyene digitaliseres samtidig med rikskanalene i 2017.

Av

Stortinget har nå vedtatt rammene for lokalradio ved overgangen til digital radio. Dermed er det klart at om lag 215 lokalradioer utenfor storbyene får forlenget sine nåværende FM-konsesjoner med inntil fem år. Deretter vil all radiodistribusjon i Norge være digital. I områdene rundt de fire størst byene vil de kommersielle konsesjonene ikke bli forlenget eller lyst ut på nytt når inneværende konsesjonsperiode går ut. Nasjonale kanaler og kanaler i storbyene sidestilles og vil kun være å finne på DAB og/eller internett etter 2017. Dette berører 23 kommersielle lokalradioer, hvorav 22 allerede sender på DAB.

Storbyene

Kommersielle radiokanaler i følgende konsesjonsområder vil slukke FM sammen med rikskanalene: Asker og Bærum, Nesodden, Ski og Oppegård, Oslo, Stor-Oslo (Oslo og Lørenskog, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Skedsmo, Nittedal, Aurskog-Høland og Gjerdrum i Akershus), Hurum og Røyken, Stavanger, Sola og Randaberg, Sandnes og Forsand, Bergen, Askøy, Trondheim, Melhus, Skaun, Klæbu og Leksvik i Nord-Trøndelag.

Nisjeradioer i de store byene kan fortsette på FM under forutsetning av at inntekts- og utbyttebegrensinger videreføres, og det blir totalforbud mot å videresende innhold fra andre aktører, eller samsendt innhold.

– Nå har hele radiobransjen fått avklart sine rammevilkår, dermed er alle forhold avklart foran det store teknologiskiftet. Nå handler det om å tilrettelegge for en mest mulig problemfri overgang for forbrukerne, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge om vedtaket.

Innholdskravene bortfaller

Etter overgangen til digital kringkasting er det i praksis ikke lenger en knapphet på frekvensressurser, dermed stilles det ikke lengre innholdskrav til kanaler i DAB-nettene. Av hensyn til plattformnøytral regulering vil også lokalradios konsesjonskrav for å sende på FM bortfalle i neste konsesjonsperiode.

Støtteordning

Omtrent halvparten av dagens støtteordning for lokalkringkasting, skal gå til digitaliseringen av lokalradiosektoren, frem til denne har nådd et tilfredsstillende nivå. KrF har bedt regjeringen vurdere om beløpet er tilstrekkelig, og om støtterordningen kan finansieres på en annen måte enn å bruke støtteordningen for lokalkringkasting.

Les hele Stortingetsvedtaket