Ønsker regionvis FM-slukking

NRK, P4 Gruppen og SBS radio har kommet til enighet om et felles innspill for hvordan slukkingen av FM-nettet bør gjennomføres, rent konkret.