Ønsker regionvis FM-slukking

NRK, P4 Gruppen og SBS radio har kommet til enighet om et felles innspill for hvordan slukkingen av FM-nettet bør gjennomføres, rent konkret.

Av

Innspillet er oversendt Kulturdepartementet. Hensikten er å sikre en smidig og enkel overgang for publikum, samtidig som risikoen for tap av lyttere minimeres for hele radiobransjen. Innspillet forutsetter at myndighetenes slukkekrav oppfylles, og at slukkingen skal gjennomføres i 2017.

Regionvis slukking

Kringkasterne ønsker en regionvis slukking som begynner 11. januar og avsluttes 13. desember 2017

–       Hovedbegrunnelsen for en regionvis slukking er å sørge for god tilgang på DAB-apparater, spesielt biladaptere og kapasitet på installasjon av disse. Dette kunne blitt et problem hvis hele landet skulle slukkes samtidig, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge. Digitalradio Norge har oversendt brevet på vegne av kringkasterne.

Slukkingen av analoge TV-sendinger foregikk på lignende måte, med suksess.

– Planen gjør det mulig å kommunisere forutsigbart til publikum. Dessuten gir den radiobransjen en økonomisk forutsigbarhet, og en kort periode med dobbeltdistribusjon som igjen betyr rasjonell drift, sier han.

NRK først

Kringkasterne er enige om at NRK skal slukke sine kanaler noe tidligere enn de kommersielle aktørene i fire av seks regioner


NRK har måttet strekke seg og vist forståelse for at de må ta et ansvar, også for at de kommersielle skal få en så god overgang som mulig uten å tape lytterposisjoner eller reklameinntekter.  NRK er selvsagt mer robuste i en slik overgang, forklarer Torvmark.

Lokalradio følger samme slukkeplan

Alle lokalradioene som myndighetene i den kommende stortingsmeldingen pålegger å avvikle sine FM-sendinger, må følge samme slukkeplan som riksaktørene.
-
For å få til en vellykket slukkeprosess og sikre en god overgang fra FM til digitalradio, mener kringkasterne det er viktig at lokalradioer i storbyene slukkes sammen med de kommersielle rikskanalene i den enkelte region, sier Torvmark.

Les brevet i sin helhet nederst på siden. 

 

Kontakt: Kommunikasjonssjef Mari Hagerup, mob 920 46 088