Informasjon om dekning

Radiodekningen langs veien er bedre med DAB enn med FM-senderne. DAB gir flere kanaler, mer stabilt mottak over større områder og radio fri for skurr.

DAB-dekning langs veien er prioritert i utbyggingen og det norske veinettet har nå bedre radiodekning via DAB enn via FM.

DAB-signalet forsterker mottaket

DAB-teknologien er godt egnet for lytting i bil. Radiosignalet forsterkes når du tar imot samme frekvens fra flere sendere samtidig. Signalet forsterkes ytterligere når det reflekteres i fjellsider og bygninger, og gjør at du før stabilt og robust mottak uten skurr.

PÅ FM-teknologien kan bilradioen bare ta imot signaler fra en sender av gangen, og må dessuten bytte frekvens underveis. FM-signalet blir ødelagt av refleksjoner fra fjell og bygninger, og dette er skurringen du hører på radio.

Dekning i tunnel

Det er DAB-dekning i et økende antall tunneler og  i tiden fram mot 2017 skal enda flere tunneler oppgraderes med DAB. DAB etableres i alle veitunneler der det er FM-dekning. I tillegg blir det DAB i tunneler som er lengre enn 500 meter.

Statens Vegvesen er ansvarlig for DAB i tunnel, og utbyggingen følger derfor en annen fremdrift enn de øvrige DAB-nettene.

NRKs distriktssendinger

Flere av NRKs kanaler sender i et regionsoppdelt sendernett. Hver av regionene består av to eller tre fylker. Når man kjører fra ett distrikt til et annet, må radioen finne en ny frekvens. DAB-systemet er lagt opp til at det skal skje automatisk. DAB-adaptere for bil og bilradioer med DAB bør ha en funksjon som gjør at når du kjører fra en region til en annen,  finner radioen igjen samme program fra senderne der. Dette er veldig likt det mange kjenner som RDS AF fra FM, og kalles Service following i DAB.  Noen radioer er utstyrt med to DAB-tunere og vil kunne veksle uten opphold i lyden. Radioer med bare en DAB-tuner vil normalt få noen sekunders stillhet når den veksler fra en region til en annen.

Bilradioer med DAB og FM vil normalt ha en funksjon som veksler til FM dersom radioen mister DAB-signalet, og den finner samme program på FM. Dette kalles gjerne DAB priority, DAB-FM link eller tilsvarende. Det er en nyttig funksjon dersom du for eksempel kjører inn i en tunnel som ikke har fått anlegg for DAB enda. Dessverre er det noen radioer som veksler til FM selv om DAB-signalet er mer enn godt nok, og mange får derfor en bedre lytteropplevelse når denne funksjonene er deaktivert.

Sjekk dekningen på dine veier

Med dekningskartet kan du se nærmere på det området du er interessert i og se hvilke kanaler du kan høre der du ferdes. Med en god radio og god antenne på bilen kan du motta radio i det området som er angitt som bilmottak, i noen tilfeller også utenfor dette. Det gjøres vurderinger og justeringer av dekningsforhold i tiden frem mot FM-slukking.