Informasjon om dekning

Radiodekningen langs veien er bedre med DAB enn med FM-senderne. DAB gir flere kanaler, mer stabilt mottak over større områder og radio fri for skurr.

DAB-dekning langs veien er prioritert i utbyggingen og det norske veinettet har nå bedre radiodekning via DAB enn via FM.

DAB-signalet forsterker mottaket

DAB-teknologien er godt egnet for lytting i bil. Radiosignalet forsterkes når du tar imot samme frekvens fra flere sendere samtidig. Signalet forsterkes ytterligere når det reflekteres i fjellsider og bygninger, og gjør at du før stabilt og robust mottak uten skurr.

PÅ FM-teknologien kan bilradioen bare ta imot signaler fra en sender av gangen, og må dessuten bytte frekvens underveis. FM-signalet blir ødelagt av refleksjoner fra fjell og bygninger, og dette er skurringen du hører på radio.

Dekning i tunnel

DAB er etablert i alle veitunneler der det var FM-dekning med noen ytterst få unntak. Kontakt Statens Veivesen for mer informasjon om dette. I tillegg blir det DAB i tunneler som er lengre enn 500 meter. Med DAB i tunnelen får du alle kanaler med deg gjennom tunnelen, i motsetning til FM der det kun var et utvalg kanaler som hadde tunneldekning.

NRKs distriktssendinger

Flere av NRKs kanaler sender i et regionsoppdelt sendernett. Hver av regionene består av to eller tre fylker. Når man kjører fra ett distrikt til et annet, må radioen finne en ny frekvens. DAB-systemet er lagt opp til at det skal skje automatisk. DAB-adaptere for bil og bilradioer med DAB bør ha en funksjon som gjør at når du kjører fra en region til en annen, finner radioen igjen samme program fra senderne der. Dette er veldig likt det mange kjenner som RDS AF fra FM, og kalles Service following i DAB.  Noen radioer er utstyrt med to DAB-tunere og vil kunne veksle uten opphold i lyden. Radioer med bare en DAB-tuner vil normalt få noen sekunders stillhet når den veksler fra en region til en annen.

Bilradioer med DAB og FM vil normalt ha en funksjon som veksler til FM dersom radioen mister DAB-signalet, og den finner samme program på FM. Dette kalles gjerne DAB priority, DAB-FM link eller tilsvarende. Denne funksjonen bør deaktiveres ved kjøring i Norge.

Sjekk dekningen på dine veier

Med dekningskartet kan du se nærmere på det området du er interessert i og se hvilke kanaler du kan høre der du ferdes. Med en god radio og god antenne på bilen kan du motta radio i det området som er angitt som bilmottak, i noen tilfeller også utenfor dette.