Radio-digitalisering i kortversjon

Digitalisering av radio gir flere kanaler over hele landet. Med DAB er det omlag fem ganger så mange riksdekkende kanaler som på FM-båndet.

Forskjeller mellom DAB- og FM-radioer

Ved bytte fra FM til DAB vil mange oppleve en renere lyd med færre forstyrrelser. DAB gjør det også mulig å overføre ekstra informasjon til lytteren - mange får opp kanalens navn, programledere og hvilken melodi som spilles.