Forskjeller mellom DAB- og FM-radioer

Ved bytte fra FM til DAB vil mange oppleve en renere lyd med færre forstyrrelser. DAB gjør det også mulig å overføre ekstra informasjon til lytteren – mange får opp kanalens navn, programledere og hvilken melodi som spilles.

Av

En grunnleggende forskjell mellom DAB- og FM-radioer er at DAB opererer digitalt, mens FM er såkalt analog teknologi.

Enkel innstilling

Alle DAB-radioer, selv de rimeligste, søker opp radiokanalene automatisk i det man slår den på første gang. Ved kun å trykke på-knappen har man altså stilt inn et tyvetalls kanaler, som alle ligger klare i radioens kanalliste. FM-radioer har ulike måter å fungere på, men nesten ingen har denne enkelheten.

Enkelt kanalvalg

Fordi alle kanaler legges automatisk inn i kanallisten, er det bare å “rulle” seg gjennom listen i jakten på en bestemt radiokanal. Alle kanaler kommer frem med navn, og ikke et frekvenstall som ofte er tilfellet for en FM-radio.

Flere kanaler å velge blant

På en DAB-radio finnes det flere kanaler enn på FM. Hvor stor forskjellen mellom DAB og FM er, avhenger av hvor i landet du befinner deg. Det er per juni 2013 20 riksdekkende kanaler på DAB, og eventuelle lokale DAB-kanaler kommer i tillegg. Et så omfattende utbud av norske kanaler finnes ingen steder på FM.

Mer informasjon

DAB gjør det mulig å overføre ekstra informasjon til lytteren. Fordi DAB-radioer har skjerm tillater den bruk av tekst. Der vises kanalens navn, hvilken melodi og artist som spilles, neste sang, programmets navn med mer. Noen få programmer har ennå ikke begynt å benytte dette. Visse DAB-radioer har fargeskjerm som åpner for muligheter til å sende bilder sammen med lyden, for eksempel kanallogo, bilde av programvert og gjester, vær- og trafikkinfo med mer. De fleste kanaler på DAB i Norge benytter dette, om enn i varierende grad.

Klar, støyfri lyd

Ved bytte fra FM til DAB vil mange oppleve en renere lyd med færre forstyrrelser. En DAB-radio bearbeider mottatte signaler digitalt før de spilles i høyttaleren. Eventuelle problemer med mottaket kan repareres, og svake signaler fra flere ulike sendere kan settes sammen til en enkelt komplett signalstrøm. Denne bearbeidingen gjøres ikke i en FM-radio. Godt FM-mottak er avhengig av sterke signaler fra en enkelt sender, da flere sendere ikke kan “samarbeide” på samme måte som for DAB.

Bedre i bil

En DAB-radio vil gi bilførere, og andre som hører radio i bevegelse, en vesentlig mer stabil lyd enn en FM-radio – og dermed en bedre lytteopplevelse. Også kanalmangfoldet langs norske veier er betydelig større på DAB enn på FM. Det skal også bygges DAB i flere tuneller. Tuneller som har FM-dekning skal få DAB-dekning. På DAB sendes alle radiokanaler også i tuneller, mens på FM er kanalutvalget i tuneller begrenset.

Tips ved bruk av DAB-radio

For å sikre at du til enhver tid har alle tilgjengelige kanaler på din DAB-radio er det nyttig å la radioen søke opp kanalene pånytt en gang iblant. For radioen tar dette normalt bare noen sekunder. Hører du om en ny kanal på DAB, og lurer på om du kan få den inn, gjør et nytt kanalsøk. Er du innen rekkevidde for den nye kanalen, vil den dukke opp i kanallisten din. Konkrete tips til hvordan kanalsøket gjøres, finner du her.