Nærmere 1 million nordmenn hører digital radio

Nordmenn har etablert gode lyttervaner på digital radio. 31 prosent hører i dag radio via digitale plattformer, viser en helt fersk måling fra TNS Gallup. Det innebærer at om lag 920.000 nordmenn hører digital radio daglig.

Av

– Det er positivt å se at så mange nordmenn bruker apparater som tar i mot digitale radiosignaler. Dette viser at digital radio har en plass i folks bevissthet og at flere har oppdaget at dette gir gode radioopplevelser. Digital radio tar inn flere kanaler enn FM-radioer, gir mer stabil lyd og ingen skurr. Dessuten er det lettere å holde oversikt over kanalene, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Digitalradio Norge eies av NRK og P4 og jobber for å gjennomføre digitaliseringen av norsk radio. Dette skjer etter sterkt ønske fra en samlet radiobransje, som vil ha radioen inn i en digital verden, på linje med andre mediekanaler. FM-båndet har i dag begrenset kapasitet og bremser videreutvikling av kanaltilbudet.

Hører DAB i hele landet

Godt over 70 prosent av alle nordmenn hører på radio hver eneste dag. 31 prosent av lytterne hører via digitale plattformer. Folk over hele landet hører digital radio, i følge undersøkelsen. Vestlandet og Nord-Norge har høy digital lytterandel, på linje med Oslo, Akershus og indre deler av østlandet. Midt-Norge og sørlige kyststrøk har noe lavere lytterandel, men selv her er det hhv 28 og 26 prosent som oppgir at de i går lyttet til radio via digitalt utstyr. Digitalt lytteutstyr er alt fra DAB-radio til radio via PC/MAC, nettbrett, mobilapps eller digital tv.

Undesøkelsen viser også at digitale lyttermåter appellerer til yngre lyttere. 38 prosent av dem mellom 15 og 29 år oppgir at de hørte radio via digitalt utstyr. 29-30 prosent av alle over 30 år har tilsvarende vaner. De fleste av disse er menn, i følge undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført fra september 2012, til og med desember 2012, og er basert på telefonintervjuer. 1479 personer over 15 år deltok i undersøkelsen.

Om Radio.no og Digitalradio Norge AS

Digitalradio Norge AS eies av P4 og NRK. Selskapet har som formål å sikre en smidig overgang til digital radio i Norge for landets radiolyttere og berørte profesjonelle aktører. Mer informasjon om dekning og innhold: www.radio.no

FM-båndet skal slukkes

Norge står overfor et teknologiskifte når det gjelder radio. Digital Audio Broadcasting (DAB) skal erstatte FM, slik FM en gang erstattet AM. Vedtaket ble fattet av Stortinget i 2011 og slukkingen vil tidligst skje i 2017, avhengig av om Kulturdepartementets krav er innfridd. De krever blant annet at et nytt digitalt sendernett må stå ferdig. Utbyggingen av dette er nå i full gang og gir per nå 85 prosent av landets innbyggere tilgang til DAB. Ved utgangen av året skal 90 prosent ha tilgang til DAB – da er den kommersielle riksblokken ferdig utbygget. Det digitale sendernettet ferdigstilles i 2014 og vil ved ferdigstillelse gi en dekning tilsvarende mottaket av dagens P1. En betingelse er også at 50 prosent av de daglige radiolytterne må bruke minst en form for digital radio daglig.

Flere kanaler på DAB

Det finnes i dag et bredt utvalg av kanaler på DAB. Mens FM-båndet har fem riksdekkende kanaler, er det et 20-talls riksdekkende kanaler på DAB. De som bor i distrikter med dårlig FM-mottak vil med andre ord få inn omlag tre ganger så mange radiokanaler med digital radio. De vil blant annet få inn storbyradio, musikkanaler og nisjekanaler.