Flere hører radio digitalt

Av

Et økende antall nordmenn hører radio digitalt. 34 prosent av lytterne hører via digitale plattformer hver eneste dag, i følge en måling fra første kvartal 2013. Tilsvarende tall var 31 prosent i fjerde kvartal 2012, i følge TNS Gallup som utfører målingen på vegne av Digitalradio Norge.

Målingen viser for første gang hvordan den digitale lyttingen fordeler seg på de ulike plattformene.

– Det er gledelig å se at andelen øker og dette gir oss trygghet på at vi har en god prosess. En kvartalsvis vekst på 3 prosentpoeng viser at vi er i rute. Tallene vitner ikke minst om en stor og økende interesse for digitalradio og vi oppfatter at nordmenn ser fordelene med radio som digitalt medium, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Digitalradioundersøkelsen gjennomføres løpende og måler digitalandelen i
slukkekravene som er formulert i Stortingsmelding nr. 8 2010/2011.
34 prosent av radiolytterne tilsvarer om lag 1,05 millioner nordmenn, som hver dag
hører radio digitalt.