Velger DAB som standard

Av

Danske politikere har gitt Danmarks Radio (DR) nytt mandat gjennom den nye public service-avtalen. Viktigst i den er valget av DAB som standard.

Danske politikere har slått fast at det er DAB-radio som er fremtiden i Danmark. DR har fått instruks om å sette fokus på innholdet på sine digitale kanaler. Det går frem av den nye public service-avtalen som ble inngått i forrige uke.

– Alle DRs radiokanaler med unntak av P4 sendes på DAB. P1 og P2 sendes som to selvstendige kanaler på DAB. DR skal ha innhold på DAB, som bidrar til DRs public service-formål. Alle DAB-kanaler skal ha journalistisk bearbeidet innhold, og DR skal løpende fokusere på utviklingen av innholdet på linje med FM-kanalene, heter det i den nye public service-avtalen, som løper til utgangen av 2014.

Dette er en tydeligere formulering enn tidligere. Det er også spesifisert hvor mange digitale radiokanaler DR skal tilby. Disse er: P1, P2, P3, P4, P5, P6 Beat, P7 Mix, P8 Jazz, DR Ramasjang/DR Ultra, Mama Radio samt DR Nyheder.

DR kan ikke gjøre endringer i sitt radiotilbud, verken på FM eller DAB, uten at dette er forhåndsgodkjent av kulturministeren.

Avtalen fastslår at DR må leie ut sin kapasitet i DAB Blokk 2 til kommersielle radiokanaler med forpliktelse til å sende DAB slik at de sikres lave distribusjonskostnader. DR kan allikevel bruke den ledige kapasiteten inntil denne må tilbys andre.