Åtte av ti nordmenn kjenner til digitalradio-overgangen

Det er tre og et halvt år til FM-båndet slukkes for rikskanalene. Hele 81 prosent av befolkningen er nå kjent med at det skal skje en overgang fra FM til DAB, ifølge Medietilsynets siste undersøkelse om digitalradio-overgangen.

Av

God kjennskap i hele befolkningen

Undersøkelsen gjennomføres kvartalsvis av TNS Gallup og i samarbeid med Digitalradio Norge. – Utviklingen av kjennskapstallene er gledelig, sier direktør Tom Thoresen i Medietilsynet. – Jevnt over er kjennskapen til teknologiskiftet god i befolkningen. Mennesker over 60 år har en kjennskap på 83 prosent. Fordelingen mellom kvinner (74 prosent kjennskap) og menn (87 prosent kjennskap) er interessant. Unge mennesker under 30 år er de som har minst kjennskap – kun én av tre sier de kjenner til digitalradioovergangen.

Foto av Tom Thoresen

Unge mennesker lytter allerede digitalt

Medietilsynet er ikke bekymret over de lave kjennskapstallene blant unge mennesker. I aldersgruppen 15-29 år er det hele 86 prosent som sier de er lite berørt av overgangen. Tallene for daglig digital lytting viser at dette ikke er så overraskende; hele 51 prosent av de unge lytter til radio på en digital plattform daglig.

Hva har stortinget bestemt?

I undersøkelsen spør vi om hvilken beslutning stortinget har tatt om overgangen til digital radio i Norge. En av tre svarer at det er besluttet en plan som innebærer slukking av FM-båndet i 2017. Mens 20 prosent svarer at det er besluttet en plan for satsing på digital radio, men at FM fortsetter parallelt. – Medietilsynet må i sitt videre arbeid være tydeligere på at digitalradioovergangen innebærer at FM-båndet faktisk slukkes, sier seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet.

Informasjonsarbeidet fortsetter

Frem til 2017 fortsetter informasjonsarbeidet i regi av Medietilsynet for å øke kjennskap til overgangen fra analog til digital radio. Hele 22 prosent av befolkningen ønsker mer informasjon om denne overgangen. Kvinner over 60 år er overrepresentert i gruppen som ønsker informasjon. – Undersøkelsen gir oss grunnlag for å sette i verk tiltak overfor de særskilte målgruppene, sier Tom Thoresen. – Vi tar også imot innspill fra organisasjoner og aktører som har ideer til hvordan vi skal nå flest mulig med nøytral og offentlig informasjon om teknologiskiftet på radio.

Det er kun rikskanalene som er besluttet slukket på FM, mindre lokalstasjoner vil fortsatt få lov til å sende på FM.