DAB-lyttingen øker

Et økende antall nordmenn hører radio via DAB. Lyttingen på DAB økte fra 18 til 19 prosent i tredje kvartal 2013.

Av

Norsk radio skal digitaliseres og Digitalradio Norge måler den digitale radiolyttingen forløpende gjennom Digitalradioundersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup og i samarbeid med Medietilsynet.

Tall fra tredje kvartal viser en oppgang i DAB-lytting fra 18 til 19 prosent. Lytting via internett gikk ned fra 15 til 14 prosent og lytting via tv-apparater gikk ned fra 11 til 9 prosent.

– Det er gledelig å se at kringkastet radio via DAB fortsetter den stabile oppgangen. En oppgang i tredje kvartal viser at enda flere bruker DAB-radio, noe som igjen kan tyde på at DAB gir en rikere radioopplevelse i form av betydelig flere kanaler og mer stabil lyd, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

36 prosent daglig lytting

Den totale lyttingen på digital radio var på 36 prosent i tredje kvartal. Det tilsvarer i overkant av 1,1 millioner daglige lyttere. Lyttingen holder seg på samme nivå som kvartalet før.

– At den totale digitalradiolyttingen ikke stiger i takt med DAB-lyttingen, skyldes at vi har lavere bruk av nett og TV i sommerhalvåret. Dette er velkjente sesongvariasjoner i folks mediebruk – og med årets ekstremt gode sommersesong er det ikke overraskende at mange har brukt tradisjonelle radioapparater fremfor internett og tv, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge.

Lyttingen er målt i perioden 1. juli – 30.september.

Flere har DAB-radioer

Målingen viser også at stadig flere husstander har DAB-radio. 36 prosent oppgir å ha en eller flere DAB-radioer hjemme eller i bilen, mot 34 prosent i forrige periode.

Det anslås at 8,4 millioner FM-apparater vil bli berørt av slukking, i følge undersøkelsen. Flere millioner av disse kan imidlertid brukes videre med adapter.

Lydkvalitet er viktigst

Et flertall av de spurte svarer at lydkvalitet er den viktigste egenskapen ved digital radio (27%). Mange oppgir også god dekning (9%) og mange kanaler (8%) som viktig.  Undersøkelsen er gjort via telefonintervjuer og med et landsrepresentativt utvalg.

Lytting på DAB er kartlagt på radio, bilradio, lommeradio og adapter. Lytting på nett måles på PC/Mac, mobil med radioapp, nettbrett, WiFi/internett-radioapparat.