Kulturministeren: – Digitalisering gir mangfold, merverdi og innovasjon

Regjeringen legger stor vekt på digitalisering av radio. – Digitalisering av radiomediet vil være gunstig både for bransjen selv, for publikum og for samfunnet som mer generelt, sier kulturminister Thorild Widwey.

Av

Kulturministeren vil ikke vurdere utsatt slukking av FM-nettene.

– De siste ukene har vært en diskusjon om premissene for digitalisering av radio, der noen aktører har ment at vi bør utsette FM-slukkingen. La meg være tydelig her: Digitalisering av radiomediet vil være gunstig både for bransjen selv, for publikum og for samfunnet som mer generelt,  uttalte Thorild Widwey på sin åpningstale under Digitalforum 7. november.

– Digitalisering av radiomediet vil gi fordeler knyttet til mangfold, merverdi og innovasjon. Digitalisering vil også innebære en mangedobling av antall kanaler, over hele landet. Og la meg minne de av oss som bor i sentrale strøk om at folk i grisgrendte områder ikke har det samme tilbudet som oss i dag. Digitalisering vil gi bedre befolkningsdekning, signalkvalitet og langt flere kanaler enn FM-nettet kan romme. I tillegg vil digitalisering for bransjen bety at flere får anledning til å utvikle innovative forretningsmodeller og teknologi. Digitaliseringen gir også bransjen større frihet, fordi det statlige konsesjonsregimet opphører. Digitalisering vil dermed gi både økt ytringsmangfold og økt konkurranse. Begge deler er viktig for regjeringen, sa ministeren.

Fullføre som planlagt

Widwey understreker at det er viktig å fullføre digitaliseringen av radiomediet etter den planen som er lagt.

– Jeg vil også minne om at et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til denne planen. De største aktørene i bransjen har derfor fått trygghet til å forplikte seg til digitaliseringen og gjøre de nødvendige investeringer og avtaler. Jeg vil derfor stå ved kriteriene for avvikling av FM-nettet og vil bidra til at prosessen går sin gang. La meg også understreke at denne planen forutsetter en aktørstyrt digitaliseringsprosess. Det er altså ikke jeg eller staten som skal drive frem digitaliseringen, men bransjen selv. Min viktigste rolle er å sikre at FM-nettet avvikles på en måte som ivaretar lytternes interesser på en god måte.

– Jeg ser selvfølgelig også at digitalisering av radiomediet, på lik linje med alle andre teknologioverganger, har en kostnad. Det vil koste noe for hver husstand å skifte ut ett eller flere radioapparater. Fordelene ved digitalradio vil imidlertid langt overgå kostnadene, og det mente altså også et flertall på Stortinget da denne saken ble drøftet.

– Jeg ser samtidig at det kan være en særskilt utfordring med å få skiftet ut de mange digitale mottakerne i bil. Uten å foregripe diskusjonen senere i dag er det på sin plass å minne om at ca halvparten av all radiolytting skjer i bil. Og her er det et stykke igjen før vi er i mål: I dag er det et sted mellom 2 og 3 millioner biler har ikke installert digital radio. Dette betyr at radiobransjen må sørge for at flest mulig av nye biler har digitalradio som standard.

Det er imidlertid enda viktigere å motivere bilister til å skifte ut de gamle FM-apparatene sine. Mange av de som var tidlig ute med å skaffe seg DAB-radio i bilen ble skuffet – et dårlig utbygget DAB-nettet gjorde at radiosignalet ofte falt ut. Det digitale nettet er nå snart ferdig utbygd. Derfor tiden nå er inne for at bransjen selv tar et ansvar for å informere og synliggjøre for folk flest hvilken merverdi som ligger i digital radio, både i bil og andre steder.

– Vi lever i en verden og en tid hvor endringer skjer raskere enn vi rekker å snu oss. Og konsekvensene av endringene kan ofte være uoverskuelige. I en slik tid er det viktig at sentrale verdier består. At vi har definert noen felles mål som vi alle arbeider for. Deres og regjeringens viktigste felles mål er et sunt og levende demokrati. Og en avgjørende forutsetning for dette er et sterkt og omstillingsdyktighet medielandskap. Det er medienes oppgave å forvalte sin demokratiske oppgave på en best mulig måte. Mens det er statens oppgave å innrette rammebetingelsene på en slik måte at mediene løser denne oppgaven på mest mulig selvstendig vis.

LENKE: Les talen i sin helhet