Stø kurs for britisk radiodigitalisering

Den britiske bilindustrien har lagt frem en plan om at alle nye biler solgt i UK fra 2015 skal ha DAB som standard.

Av

Den britiske kulturministeren Ed Vaizey har lansert flere nye tiltak for å sikre videre fremdrift i radiodigitaliseringen i Storbritannia. Myndighetene vil fortsette sitt bidrag til DAB-utbyggingen, og annonserte opprettelsen av et nytt riksdekkende DAB-nett, kalt D2. Det kommer i tillegg tiltak for å styrke lokalradio på DAB. Til vurdering er også planer for å lette på kravene til innhold i radioprogrammene, sammen med en utvidelse av konsesjonsperioden for lokal-DAB.

En slukkedato for FM er ikke satt, da digital lytting ikke har nådd 50% andel av total radiolytting. Vaizey gjorde det likevel klart at digital distribusjon er eneste vei fremover for radio, med DAB som viktigste plattform, blant annet med referanse til utviklingen i andre europeiske land.

Alle nye biler skal komme med DAB

Også den britiske bilindustrien var representert i London i dag, og la frem en plan om at alle nye biler solgt i UK fra 2015 skal ha DAB som standard. Andelen med DAB som standard er i dag ca. 40%, og raskt stigende.

Både BBC og kommersielle kringkastere bekreftet at radioens fremtid er digital, og at DAB er bærebjelken i digital distribusjon. Videre utbygging av DAB-nettene skal sikre fortsatt økt lytting, og dermed berede grunnen for en slukkedato for FM.

Nye chips vil gjøre radio mer strømeffektiv

En nyhet som vil berøre norske DAB-lyttere direkte, ble også sluppet. Sir Hossein Yassaie, sjef for Imagination Technologies, fortalte at en ny generasjon DAB-chips (“hjernen” i radioen) nå er lanseringsklar, og vil komme i butikkene om ca. ett år.

– Den nye generasjonen vil ha lavere strømforbruk enn dagens, og vil dermed ligge omtrent på linje med FM-radioer. Kostnaden blir også lavere, og er i dag ca. 90% lavere enn for 10 år siden, sier Hassaie.

Hassai var tydelig på at lavpris-produkter fremover vil være en viktig del av produktmiksen på DAB, både for bil- og hjemmebruk. Sistnevnte vil kunne nå utsalgspriser rundt 20 pund, tilsvarende drøyt 200 kroner.