Sterk lyttervekst fra oktober til januar

Digital radiolytting hadde en sterk vekst mot slutten av året. Nå er 40 prosent av all radiolytting i Norge digital. Økningen er på 4 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Av

– Økningen tyder på at stadig flere oppdager at det er et større tilbud av radiokanaler på digital radio. Det er selvfølgelig veldig hyggelig å se, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge. Den største lytterveksten er registrert i Nord Norge, der digital lytting har økt fra 27 prosent til 42 prosent på ett kvartal.

Økning på ett år

Lytterandelen har økt gjennom hele året. På samme tidspunkt i fjor var den digital lyttingen på 31 prosent.

– Hvis lytterveksten fortsetter i omtrent samme tempo er det realistisk å oppnå en digital lytterandel på 50 prosent i løpet av 2014. Dette er en av forutsetningene for at FM-nettet skal kunne slukkes i 2017, sier Hagerup. Digitalradioundersøkelsen gjennomføres løpende av TNS Gallup på vegne av Digitalradio Norge.

Godt signal om at digitalkanalen NRK P1+ slo an

Målingen er gjort i samme kvartal som NRK lanserte DAB-kanalen NRK P1+, og gir en god indikasjon på at NRK P1+ har slått godt an. Men det endelig bildet av P1+-lyttingen får man ikke før neste kvartal.

– Undersøkelsen er basert på intervjuer i perioden juli til desember 2013. Først når man har tallene fra første kvartal 2014 vil alle tall som vedrører lansering av kanalen være hentet inn, det er også først da man vil se effekten fra julesalget, sier Hagerup. Den største lytterveksten er registrert i aldersgruppen 60+ som har økt lytting fra 31 til 37 prosent.

Flere har DAB-radio

Undersøkelsen kartlegger også hvor mange DAB-radioer som finnes i norske husstander, og viser nå en andel på 39 prosent. Dette tilsvarer omlag 1,46 millioner radioapparater, og utgjør en vekst fra forrige kvartal da tilsvarende andel var 1,12 millioner apparater. Drøyt 360 000 av disse er bilradioer.

Offisiell måling

Digitalradioundersøkelsen er den offisielle målingen av digital radiolytting i forbindelse med digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjennomføres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene som er formulert i Stortingsmelding nr. 8 2010/2011. Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttertallene på radio.

Kontakt: Mari Hagerup, kommunikasjonssjef Digitalradio Norge, mobil 920 46 088

Digital radio er DAB, nettbasert radio og lytting via tv. DAB brukes av 23 % av de daglige radiolytterne, internett av 13 % og 10 % bruker digitalt tv.* Noen respondenter oppgir å lytte til flere plattformer, å fjerne dobbeltdekningen gir en akkumulert digital lytterandel på 40 prosent.