51 prosent av britene hører digital radio

Over halvparten av den voksne befolkningen i Storbritannia skrur over på digital radio hver uke, viser offisielle lyttertall fra andre kvartal 2014.

Av

Storbritannia jobber konkret mot en overgang til heldigitale radiosendinger og måler fortløpende digital oppslutning blant lytterne. Målingene fra siste kvartal viser økt andel DAB-radioer i britiske hjem. I tillegg er det nå en stor andel av den voksne britisk befolkning som hver uke bruker en digital radioplattform. Digital rekkevidde er 51 prosent.

– Det er interessant å følge utviklingen i Storbritiannia. Tendensen ligner den vi har i Norge, med økende bruk av digitale radioplattformer. Oppslutningen er enda høyere enn her og har vært stabilt høy over tid, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge. 

Målingene gjøres av RAJAR (Radio Joint Audience Research) og er den offisielle britiske måling av lyttetid på radio. 

Digital radio utgjør 36,8 prosent av den totale lyttertiden, her er det registrert en svak vekst fra forrige kvartal. Britiske myndigheter har satt krav om at digital lytting må utgjøre 50 prosent av all lytting før de setter slukkedato for FM-nettet.

Flere hjem med DAB-radio

Stadig flere briter eier nå en DAB-radio. 26 millioner briter er DAB-eiere, en økning på syv prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Digital radio er en samlebetegelse for DAB, internett og DTV (digital tv). I følge RAJAR er DAB fremdeles den mest brukte digitale plattformen, og utgjør 65 prosent alle all digital lytting. Radio over nett utgjør 17 prosent av all lyttertid, mens 13 prosent velger å høre radio via tv. Det er også målt i hvilken grad lytterne mottar oppdateringer om sin favoritt radiokanal via sosaile medier. 38 prosent av alle mellom 15 og 24 år følger kanalen eller programlederen via Facebook eller andre medier. 21 prosent av den totale voksne befolkningen mottar oppdateringer om kanalen via sosiale medier.

Britiske overgangskriterier

De britiske myndighetenes digitale  handlingsplan trådte i kraft i 2010 og satte kriterier for en overgangsdato fra analog til DAB.

1. 50 prosent av all lyttertid må være på digitale plattformer

2. Nasjonal DAB-dekning må tilsvare FM-dekningen

3. Lokalradio må ha en DAB-dekning på 90 prosent av befolkningen og alle hovedveier

Kriteriene er delvis oppfyllt. BBCs DAB-sendinger dekker 93,7 prosent av befolkningen, kommersielle kanaler dekker 90 prosent og lokalradioer 72 prosent av befolkningen.

I desember 2013 annonserte regjeringen sin siste handlingsplan for digital radio. Planen inneholder en rekke tiltak for å hjelpe radiobransjen og oppmuntre forbrukerne til å flytte over på digitale plattformer. Blant disse tiltakene finner man blant annet finansiering fra regjeringen, BBC og kommersielle radio for å bygge ytterligere digital radiodekning, tilskudd fra regulatoriske myndigheter (Ofcom, tilsvarer norske Medietilsynet red.anm.) for å utvikle småskala DAB-løsninger for mindre lokalradiostasjoner. Digitalradio UK er dessuten bedt om å lansere en merkeordning for digital radio.