Lokalradio lager ny bransjeforening

Ny forening for lokalradio skal hjelpe lokalradio i overgangsfasen. – Vi ser at den forestående digitaliseringen skaper behov for en aktør som ser mulighetene i i den digitale verden og kan hjelpe sine medlemmer i overgangsfasen, skriver initiativtagerne..

Av

I en utvikling hvor mange radiostasjoner dukker opp som rene digitale lokalradiokanaler og flere og flere FM-stasjoner tar steget over i digitale distribusjonsformer etableres nå en ny forening for lokalradio i Norge, går det fram av en pressemelding.

– Lokalradiobransjen i Norge er mangfoldig, men i dag finnes det bare én interesseorganisasjon. Vi ser at den forestående digitaliseringen skaper behov for en aktør som ser mulighetene i i den digitale verden og kan hjelpe sine medlemmer i overgangsfasen. Vi er uenige med Norsk Lokalradioforbund som først og fremst ønsker å bevare det gamle FM-nettet. Mange i bransjen har etterlyst et alternativ til Norsk Lokalradioforbund, spesielt etter at forbundet den siste tiden har tydeliggjort sin motstand mot den planlagte digitaliseringen. Som en følge av dette har forbundet også mistet flere av sine medlemsstasjoner og kan derfor ikke lengre sies å representere en samlet bransje, forteller initiativtakerne til den nye foreningen.

Bak idéen om Foreningen Norsk Lokalradio står Hans Christian Andersen og Øyvind Bischoff Mangerud i POPradio.

– De rene digitalradiokanalene, slik som POPradio som vi representerer, har i dag ingen forening eller forbund til å forhandle rettighetsavtaler eller samkjøre lyttertall for seg. I tillegg ser vi at det utover det er en rekke spørsmål og rammebetingelser som må besvares og forhandles frem, både for de rene digitale stasjonene og for FM-konsesjonærene. Det sier daglig leder i POPradio, Hans Christian Andersen. Andersen har bakgrunn fra blant annet NRK og TV 2 og en rekke lokalradiostasjoner.

Øyvind Bischoff Mangerud står for prosjektledelsen og oppstarten av den nye foreningen. Han har lang erfaring fra kringkasting, både redaksjonelt, administrativt og merkantilt og har bistått mange skandinaviske medieselskaper som konsulent. I mange år var han ansatt i Norsk Lokalradioforbund.

– I Oslo/Akershus, Rogaland, Østfold og Hedmark er det allerede etablert DAB-nett for lokalradio som tilbyr rimeligere distribusjon enn hva man får til på FM. I storbyene og på det sentrale Østlandet er det mange lokalradioer som samarbeider eller kan samarbeide om felles sendernett. I disse områdene har lokalradiokanalene ingen grunn til å fortsette på FM etter at øvrige radiokanaler avslutter de analoge sendingene. Det vil derimot være en fordel for lokalradioene å være tilgjengelig i listen over radiokanaler på DAB der alle de store kanalene ligger. En lengre samtidig distribusjon på FM vil bare medføre doble distribusjonskostnader og forvirring hos lytterne, sier Mangerud.

– Utenfor storbyene og det sentrale Østlandet mener vi at lokalradioene må gis en forlengelse av FM konsesjonene på inntil fem år for å kunne omstilles seg. Vi ber myndighetene samtidig om å etablere økonomiske overgangsordninger for de aktørene som ønsker å etablere lokale DAB-nett i denne perioden. Dette har vi mange tanker om, som vi gleder oss til å drøfte med myndighetene. En digitalisering av lokalradio også i disse områdene er avgjørende for at lokalradio ikke skal bli annenrangs. Overlevelsen til det fantastiske mangfoldet i lokalradiobransjen rundt om i landet går på å klare digitaliseringen – ikke å unngå den.

Foreningen Norsk Lokalradio vil jobbe for at både små og store, ideelle og kommersielle, lokalradioer skal ha gode rammevilkår og sikres sin naturlige posisjon i det digitale radiomarkedet når de nasjonale radiokanalene forlater FM-båndet.

Alle lokalradiostasjoner på alle typer plattformer kan opptas som medlemmer av Foreningen Norsk Lokalradio.

Foreningen Norsk Lokalradio vil i løpet av få dager kunne presentere sine nye nettsider