Fire av fem slukkekrav er innfridd

Medietilsynets slukkerapport peker på at fire av fem slukkekrav er innfridd. 80 prosent av alle kommuner har verksteder som kan montere enkle adapter-løsninger.

Av

–  Det er gledelig å se at så mange allerede har et godt tilbud om digitalisering av radio. Å lose nordmenn over til en ny radiohverdag, slik at man også kan bruke DAB-radio langs veien, er en stor oppgave. Men denne rapporten bekrefter at vi har et godt utgangspunkt for de neste par årene. Den viser også at norske verksteder er klar til å møte nye oppgaver, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

I alle fylker

Beregnede dekningstall viser at alle fylkene og 80 prosent av alle kommuner har verksteder med tilbud for montering av enkle adapterløsninger. Omkring 65 prosent av landets kommuner tilbyr ettermontering av mer avanserte integrerte løsninger. Medietilsynet har gjort en undersøkelse blant autoriserte verksteder over hele landet.

FM slukkes

Medietilsynet offentligjorde 2. september sin statusrapport om slukkekravene for digitalradio.

–  Med fire av fem krav innfridd kan vi slå fast at det blir FM-slukking senest 2019. Om slukkingen skal foregå i 2017 eller 2019 bestemmes av myndighetene i 2015 når det siste kravet også er avklart, sier Torvmark.

Digital lytting

Kravet om at halvparten av radiolytterne daglig skal bruke en digital plattform er ikke i mål ennå. Siste måling viser at den digitale lyttingen er på 47 prosent.

–       Tallet for andel digitale brukere skal måles pr 1. januar 2015. Erfaringsmessig øker bruken sterkt mot slutten av året og vi føler oss trygge på at vi når 50 prosent-kravet.

–       Vi så tilsvarende lyttermønster i fjor. Da var det knallsterk lyttervekst i siste kvartal. Vi forventer noe lignende i høst og at vi kommer i mål innen nyttår, sier Torvmark.

Det er Digitalradio Norge som gjennomfører Digitalradioundersøkelsen. Undersøkelsen måler daglig oppslutning om digital lytting. Undersøkelsen utføres av TNS Gallup og publiserer fire ganger i året.

 

Regjeringen skal i løpet av våren 2015 endelig avgjøre om de ulike slukkekravene er innfridd. Dette er slukkekravene som skal vurderes. 

1: NRK må ha en dekning tilsvarende P1-dekning på FM i dag, som er 99,5 prosent (absolutt krav)

2: De kommersielle radiokanalene (Riksblokka) må ha 90 prosent befolkningsdekning (absolutt krav)

3: Det digitale radiokanalene må gi en innholdsmessig og teknologisk merverdi for lytterne (absolutt krav)

4: Det må finnes rimelig og teknisk tilfredsstillende løsning for radiomottak i bil. Presisering fra 2013: alle landets fylker og minst halvparten av alle kommuner må ha tilbud om ettermontering på plass 

5: Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre på en digital plattform