Høy DAB-andel i følge britisk statusrapport

Nesten halvparten av alle voksne briter eier et DAB-radio-apparat, i følge den årlige statusrapporten for digitalradio, som 25.september ble lagt frem av britiske mediemyndigheter.

Av

Rapporten viser også at den digitale radiolyttingen ligger stabilt høy og utgjør 36,3 prosent av all radiolytting 2.kvartal 2014. Andelen har steget med 10,4 prosentpoeng fra 2011.

Handlingsplan for digitalradio

I juli 2010 lanserte britiske myndigheter sin handlingsplan for Digital Radio. Som en del av dette ble det bestemt at britiske mediemyndigheter, Ofcom, skulle produsere en årlig rapport om det digitale radiomarkedet. Handlingsplanen ble lansert for å sikre at markedet er klart når en digitalradio-overgang måtte finne sted, slik at lytterne er godt ivaretatt.

Tre DAB-nett

Digitalradio er i Storbritannina som i Norge, definert som radio tilgjengelig via DAB, digital-tv og internett. DAB sendes på tre ulike sendernett for hhv BBC radio, kommersiell radio og lokal radio. Disse nettene har pr september 2014 en dekningsgrad på hhv 95 prosent, 90 prosent og 78 prosent av alle husholdninger. Antall lokalradioer på DAB varierer fra landsdel til landsdel, totalt er det nå 198 lokale radiostasjoner på DAB.

To av tre hører DAB

To tredeler av alle husholdninger lytter til digitalradio via DAB, 65,3 prosent oppgir å bruke kringkastet DAB-lyd, mens 16,3 prosent av lyttingen foregår gjennom nett eller apps. Digital tv utgjorde 13,8 prosent av lyttingen.
Kjennskapen til digitalradio er generelt høy. 86 prosent av alle voksne briter hevder å ha hørt om digitalradio (2.kvartal 2014), i følge rapporten.

Kriterier 

  • Den britiske regjeringen skal vurdere en slukkedato når følgende kriterier er nådd:
  • Når 50 prosent av all radiolytting skjer via digitale plattformer
  • Når nasjonal DAB-dekning er sammenlignbar med FM og lokal DAB har en rekkevidde på 90 av befolkningen og alle hovedveier.

Les hele rapporten (rapporten er på engelsk).