Arabisk interesse for norsk radio-omlegging

En stor internasjonal konferanse i Tunis brukte to dager på å belyse overgang fra FM til DAB og digitalradio. Norge var invitert for å fortelle om sine erfaringer.

Av

Norge holdt torsdag 15.oktober at innlegg om radiodigitalisering for arabiske kringkastere. En stor konferanse i Tunis har satt av to dager med foredrag om overgang fra FM til digitalradio.

– Jeg opplever at det er stor interesse fra hele regionen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, som representerte Norge under konferansen.

Arab States Broadcasting Union (ASBU) arrangerer 15. og 16.oktober “Symposium on Digital Radio”. Konferansen har digital radio og DAB som tema. Seminaret holdes for arabiske og europeiske kringkastere, deltagerne kommer blant annet fra egyptiske medier, pakistanske medier – samt fra russiske, italienske og franske medier. Omlag 70 deltar på arrangementet.

Innlegg om Norges arbeid og erfaringer 

kl.1100 norsk tid torsdag holdt Torvmark et innlegg om hvordan Norge gjennomfører digitaliseringen av radio. Det var på forhånd knyttet stor interesse til innlegget, som tar for seg mange ulike sider av digitaliseringsprosessen. Torvmark fortalte om tekniske muligheter ved radioformatet DAB samt bransjesamarbeid, myndighetsbeslutning, slukkekrav og bilkonvertering.

– Den norske digitaliseringsprosessen blir sett på som en stor suksess. Mange arabiske land spesielt i Gulfen, er på størrelse med Norge og derfor er vår historie ekstra interessant, sier Torvmark.

Foruten Digitalradio Norge er det foredragsholderne fra ASBU (Abdelrahim Suleiman), WorldDMB (Patrick Hannon), Digital Radio UK (Sam Bonham), European Broadcasting Union (Mathias Coinchon), Gates Air (Jens Stockman), samt lokale kringkastere med DAB-piloter.

Konferansen holdes på hovedkontoret til ASBU i Tunis.

Les mer om konferansen, og se listen over deltagerland: http://www.asbu.net/doc.php?lang=en&docid=130

http://www.worlddab.org/events/detail/381#tab_35