Nå hører 51 prosent digital radio

Mer enn halvparten av lytterne hører nå radio digitalt. Med det kan slukkekravene være nådd.

Av

Lyttertallet på 51 prosent overstiger myndighetenes krav om 50 prosent digital lytting. Målingen er gjort i perioden august til oktober.

– Vi digitaliserer radioen fordi vi ønsker å gi hele landet et mer mangfoldig radiotilbud. Lytterne har tatt i bruk de nye kanalene våre enda raskere enn vi hadde turt å håpe på. Når 51 prosent nå hører digital radio hver dag er det en klar melding fra publikum om at de er med, sier Marius Lillelien, radiosjef i NRK.

Sterk vekst

Digital lytting har vokst fra 47 prosent i forrige kvartal.

– Vi har i lang tid sett en veldig positiv utvikling i digital radiolytting. Nå gleder vi oss over å ha nådd en ny, viktig milepæl. Slike tall inspirerer oss i det videre arbeidet med å tilby mer innhold til flere lyttere fram mot FM-slukkingen i 2017, sier Trygve Rønningen, administrerende direktør og sjefredaktør I P4-gruppen.

DAB-nettet er riksdekkende med 22 radiokanaler.

– Optimistisk

Med lytting på 51 prosent er Norge ett skritt nærmere FM-slukking i 2017. Myndighetene har satt fem krav som må være oppfylt innen 2015, for at slukking kan finne sted fra 2017.

– Det er opp til Kulturdepartementet å vurdere kravene, men vi er svært optimistiske da mye tyder på innfrielse av alle krav, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge, med referanse til Medietilsynets slukkerapport som ble sluppet tidligere i høst.

52 prosent av alle husstander har nå minst èn DAB-radio, i følge undersøkelsen.

Norge ligger an til å bli det første land i verden som slukker FM-nettet. Mange land følger utviklingen i Norge. Lytterandelen ble også offentliggjort onsdag morgen på en internasjonal digitalradio-konferanse i Roma, med delegater fra 30 nasjoner.

Kontakt: 

NRK v/ Marius Lillelien, radiosjef NRK, mob. 992 74 631

P4 v/Trygve Rønningen, adm. dir. og sjefsredaktør, mob. 977 17 303

DRN v/Ole Jørgen Torvmark, daglig leder, mob. 924 30 600

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting ifbm. digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjøres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene. Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio. Digitalradio-undersøkelsen vil i tiden fremover bli rapportert månedlig i stedet for kvartalsvis.