– Slukkekravene er oppfylt

Alle krav til FM-slukking er nå vurdert av to tilsynsmyndigheter.
– Rapportene fra Nkom og Medietilsynet viser at planen i stortingsmeldingen fra 2011 har fungert svært godt. Vi mener Medietilsynets rapport viser at kravene er innfridd, men avventer regjeringens vurdering, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Av

Fredag formiddag kom den siste av to rapporter som gjennomgår kravene i stortingmeldingen. Medietilsynet har vurdert kravene til merverdi, digital lytting og utstyr for DAB i bil. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har tidligere slått fast at dekningskravene er oppfylt.

– Lytterne, radiobransjen og andre berørte bransjer har levert på slukkekravene i stortingsmeldingen, nå er det opp til regjeringen å bekrefte endelig slukkedato, sier Torvmark.

Lytting på 56 prosent

Dersom slukking av FM-båndet skal skje i 2017, må minst halvparten av radiolytterne benytte seg av en digital radioplattform per 1. januar 2015. Denne lytterandelen er nå på 56 prosent. Selv med en vanlig feilmargin basert på 95 prosent sannsynlighet er tallet over kravet i slukkevilkåret på 50 prosent.

– Slukkevilkåret om digital lytting synes med dette å være oppfylt, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, i en pressemelding.

Den digitale lytterandelen har økt fra 31 prosent i 2012 til 56 prosent ved utgangen av 2014.

Mange billøsninger

Kravet for bil er at det må finnes rimelig og teknisk tilfredsstillende løsning for radiomottak i bil. Rapporten kartlegger tilgjengelige adapterløsninger på det norske markedet og viser at det finnes 22 ulike varianter per 1. januar 2015. Tilsvarende utvalg av vanlige DAB-radioer til bil er 50 modeller, i følge Medietilsynets rapport.

Tilsynet peker i rapporten på at oversikten viser at laveste pris innen hver kategori har gått noe ned i løpet av 2014 sammenlignet med 2013.

Medietilsynet gjennomførte i januar 2015 en undersøkelse blant medlemmer i Bilimportørenes Landsforening (BIL), dette viste at 63 prosent av solgte nye personbiler og varebiler i 2014 hadde original DAB+-radio.

– Selv om enkelte aktører fremdeles ligger bak skjemaet har bilbransjen i Norge gjort et kjempeløft de siste par årene hva gjelder DAB i bil. Med en endelig fast bestemt slukkedato fra regjeringen vil nok de siste etternølerne også få opp farten for å ivareta sine kunder, sier Torvmark.

Det stilles også krav til at alle landets fylker og minst halvparten av alle kommuner må ha tilbud om ettermontering på plass. Dette er vurdert i en tidligere rapport. 

Merverdi for lytteren

I følge slukkevilkårene må også DAB utgjøre en innholdsmessig og teknologisk merverdi for lytteren. Rapporten slår fast følgende på dette punktet: ”På FM-båndet er det 5 riksdekkende kanaler. Innholdstilbudet i Riks- og Regionblokka består av 22 ulike DAB/DAB+ kanaler (per 1. januar 2015). Et bredt tilbud av ulike digitale radiomottakere, inklusive adaptere, er tilgjengelig i det norske markedet. Mottakerne har funksjonaliteter som eksempelvis skjermfunksjoner som programrelatert tilleggsinformasjon og berøringsskjerm, forhåndsprogrammerte opptak, trådløs strømming av musikk mv. Bruken av særlige tjenester som «slide shows» (bildetjenester tilpasset mottakere med fargeskjermer) er økende.”

Les mer på Medietilsynets sider