Danmark trapper opp DAB-satsingen – velger britisk modell for FM-slukking

Danmark kunngjorde tisdag 29. april en tilleggsavtale om overgangen til digitalradio som setter tydeligere betingelser rundt FM-slukkingen og legger til rette for større fart i digitaliseringsprosessen.

Av

Tilleggsavtalen betyr at endelig tidspunkt for slukking av FM-båndet bestemmes når halvparten av radiolyttingen skjer digitalt. I dag utgjør digital lytting 26 prosent i følge Kulturministeriet.

– Vi gratulerer Danmark med en mer konkret avtale, som vil gjøre overgangen tydeligere både for bransjen og lytterne. Den nye avtalen har i praksis ryddet vekk enkelte svakheter som heftet ved den opprinnelige planen. Denne manglet blant annet et konkret scenario for hva som skulle skjer dersom vilkårene om 50 prosent lytting ikke var oppfylt, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

FM-slukking er uunngåelig

I følge Kulturminister Marianne Jelved er en FM-slukking uunngåelig. DAB og internettradio gir flere muligheter enn FM-nettet.

– En FM-slukking er derfor unngåelig, men vi skal ha lytterne med. Spørsmålet er derfor når det skjer. Jeg håper at vi med tilleggsavtalen kan presse på en utvikling så flere og flere velger å høre radio digitalt, i takt med at nye og spennende radiokanaler spirer frem til glede for lytterne, sier Jelved i en pressemelding fra Kulturministeriet.

Den nye tilleggsavtalen sier også at det skal gjennomføres en undersøkelse av lytteradferd og den teknologiske utviklingen. Det skal videre iverksettes en informasjonskampanje for å fremme digital radiolytting. – Danmark har nå fått en avtale som langt på vei følger britenes digitaliseringsplan, som stiller konkrete krav til lytting og teknologi før man kan sette et slukketidspunkt. Det er også hyggelig å se at de har hentet inspirasjon fra den norske digitaliseringsprosessen, når de nå forsterker sin satsning på digitalradio, sier Torvmark.

Les pressemeldingen her.

Satser på DAB+

Pressemeldingen, som i dag gikk ut fra den danske Kulturministeriet, slår fast at det er et politisk ønske fra danske politikere å øke kanaltilbudet gjennom DAB.

Alle kanaler skal derfor legge om til DAB+ innen slutten av 2016. Nylig ble Danmarks største radiokanal DR P4 lansert på DAB+ Kanalen har ikke tidligere vært kringkastet digitalt i det hele tatt. Det forventes en også økning i antall kommersielle radiokanaler når overgangen til DAB+ er gjennomført.

Danmark har i dag landsdekkende DAB-dekning, og står foran en ytterlige utvidelse av DAB-tilbudet, i form av etablering av et nytt regionalt DAB-nett.