Nye tall: – Radiolyttingen øker

Ikke siden 1994 har vi hørt like mye på radio, viser helt ferske tall fra Norsk Mediebarometer. Folk hører også lengre på radio enn tidligere. Papairavislesing og tv-titting går noe ned.

Av

Mediebruken er i rask endring, og det gjenspeiles i Norsk mediebarometer, som ble lagt frem i dag. Statistisk sentralbyrå har undersøkt våre medievaner, og den største endringen er naturlig nok knyttet til den digitale mediebruken.

Men nettbruken rammer ikke alle tradisjonelle medier like hardt. Det er først og fremst den daglige avislesningen som har gått ned: I fjor leste bare 49 prosent av befolkningen en papiravis på en gjennomsnittsdag. Nettaviser har gått forbi papirlesningen, med en leserandel på 54 prosent.

Flere hører på radio

Papiravislesningen går to prosentpoeng ned fra i fjor, og sammenlignet med toppåret 1994 er utviklingen dramatisk: Da leste 85 prosent av befolkningen papiravis en gjennomsnittsdag. I fjor var det bare halvparten av befolkningen mellom 9 og 79 år.

Også TV-tittingen går ned fra toppårene, men ikke like dramatisk. Fra 85 prosent i toppåret 2002, var seerandelen 74 prosent i 2014.

Radiolyttingen gikk faktisk opp i fjor, og 64 prosent av befolkningen hørte på et radioprogram på en gjennomsnittsdag i fjor. DAB-radiobruk er i økning, og SSB finner også at nettradiobruken utgjør en marginal del av total radiobruken. Bare fem prosent hørte på nettradio.

Ifølge SSB er 2014-tallene de høyeste når det gjelder daglig radiolytting siden 1994. Også målt i antall minutter pr. dag skårer radiolyttingen høyere enn alle tidligere år, bortsett fra 1991.

Gjennomsnittsnordmannen hørte på radio i én time og førti minutter hver dag.

Heller Facebook enn e-post

Det er imidlertid ingen av de tradisjonelle mediene som har like høy bruk som internett. 88 prosent av befolkningen brukte internett på en gjennomsnittsdag, og SSB har også sett på hva vi gjør når vi er på nettet.

Å lese nyheter, bruke banktjenester og å sende e-post er blant de mest brukte internettilbudene ifølge byrået, men bruken av sosiale medier gjenspeiles også kraftig i tallene.

Hele 64 prosent av befolkningen brukte Facebook en gjennomsnittsdag. Det er flere enn dem som brukte e-post (63 prosent). Også bruken av andre sosiale medier har økt, og flere bruker disse enn blogger og til å spille spill i løpet av en gjennomsnittsdag.

Unge leser bøker

For bokbransjen gir ikke tallene umiddelbar grunn til bekymring. Tallene for boklesning er relativt stabile, og hver fjerde nordmann leser en bok i løpet av en gjennomsnittsdag.

Denne andelen har vært omtrent den samme helt siden SSB begynte sine undersøkelser i 1991. Boklesningen er, i motsetning til de fleste andre tradisjonelle medier, relativt jevnt fordelt i de ulike aldersgrupper. Blant de under 25 øker andelen som leser bok en gjennomsnittsdag.