DAB-begeistring over Europa

Entusiasmen for DAB-radio er stor rundt i Europa, viser en status etter WorldDMB europeiske Automotive Event i Brussel i forrige uke, der 200 deltakere fra 20 land deltok.

Av

Resultatet er at en rekke kringkastere på konferansen oppfordret bransjen til å sette DAB-radioer i biler som standard:

– Digital radio har nådd et vendepunkt i Europa. De første landene har bestemt en dato for endring og mange andre har politisk støttet digital radio. Digital radio gir betydelige fordeler for bilistene. Teknologien er bevist – så nå er bilen produsenter slår til slutt opp muligheten, sier Patrick Hannon, president for bransjeorganisasjonen WorldDMB i en pressemelding.

Konferansen oppsummerte at Norge er det første landet som besluttet en overgang fra FM til digital radio, noe som skjer i 2017, mens Sveits vil følge i 2020-24. Tysklands statlige kringkaster ARD satser på DAB + og myndighetene har nå dannet en tverrfaglig arbeidsgruppe for å sikre overgangen.

I Storbritannia vil DAB-multiplex nummer to vil gå live i 2016, og i Danmark er veikartet for overgangen justert. Nederland øker DAB-kapasiteten frem mot 2018 og i Italia og Polen er det økt dekning.

I følge World DMB har flere land nå en DAB-dekning på linje med FM-båndet: Norge og Sveits har en dekning på 99% av befolkningen, Danmark, Storbritannia og Holland runder 95%, Tyskland 91% og Italia 68%.

Mange kringkastere etterlyser nå DAB+ som standard i biler.

SBS Discovery Radio tråkker til i Norden

SBS Discovery Radio ble forrige måned solgt til det tyske mediekonsernet Bauer Media Group – og her er det ingen tvil om at digital radio er veien videre. Konsernet er med mer enn 60 radiokanaler i Storbritannia en av de store aktørene, og erfaring vil etter fagmediet MediaWatch brukes til å gå for førsteplassen i Skandinavia – og det er ventet at den økende internasjonalisering er ventet å bli utnyttet for salg av radioreklame på tvers grenser.

På spørsmål om DAB eller Internet-streaming er fremtiden for radio, svarer leder i Bauer Media for Vest-Europa og USA, Dietmar Otti:

– Det er bare et spørsmål om tid før all radio er digital. Det er derfor vi investerer mye i DAB i Storbritannia og har en ledende posisjon i det digitale radiomarkedet. Selvfølgelig vil vi være villige til å investere i Skandinavia også, og vi er godt forberedt på det.