DAB størst av digitale radio-plattformer

Radio via kringkasting er fremdeles den foretrukne plattformen for digital radio. Digitalradioundersøkelsen for andre kvartal viser at DAB er den største lytterplattformen av alle de digitale plattformene.

Av

– Dette forsterker bildet av at norske lyttere liker å bruke et radioapparat når de hører på radio. Kringkasting er fremdeles ryggraden i norske radiosendinger og de nye DAB-nettene vil videreføre det tradisjonelle radiomediet til en digital tidsalder, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

38 prosent av alle radiolyttere bruker nå DAB som lydkilde. DAB-andelen har vært stabil på samme nivå siden forrige kvartal. Radiolytting via internett går ned i andre kvartal og gir en total radiolytting på 55 %. Dette er en nedgang på to prosentpoeng.

– Nedgangen skyldes et fall i nettlyttingen. Det er vanskelig å peke på konkrete årsaker til lavere nettlytting, men vi ser trolig på en korreksjon. Nettlyttingen gjorde et uvanlig stort sprang i første kvartal og er i andre kvartal tilbake på et nivå som ligner utviklingen vi har sett de siste årene, sier Torvmark.

Både internett, DAB og digital TV vil overta som plattformer for radio når FM-nettene utfases.

85 prosent kjenner overgangen

Undersøkelsen viser at 85 prosent av befolkningen har kjennskap til overgangen til digital radio. Norsk radio blir heldigital fra 2017.

Nye tall viser at det er om lag 2,2 millioner DAB-radioer i norske husstander. Av disse er omtrent 0,5 millioner bilradioer. I tillegg har nordmenn generelt stor tilgang til nettradio og radio via digital-TV.

Størst blant de eldste

Man finner flest digitale radiolyttere i den eldre delen av befolkningen. 60 prosent av lyttere over 60 år oppgir å høre radio digitalt. Andelen er lavest blant voksne lyttere mellom 30 og 44 år, der 43 prosent oppgir å høre digital radio hver dag.

Det norske brukermønsteret følger de samme tendensene som digital lytting i Storbritannia. De britiske lyttertallene, som ble lagt frem 6. august, viser at 55 prosent av lytterne bruker en digital radioplattform og at DAB er britenes mest brukte digitale lytterplattform.

 

Kontakt: kommunikasjonssjef Mari Hagerup, mobil 920 46 088 / mail: hagerup@radio.no

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting ifbm. digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio. Målingen er i forkant verifisert av myndighetene som en valid måling.

Bakgrunn

Norge er i en omlegging fra analog til digital radio for alle riksdekkende kanaler, samt de kommersielle lokalradioene i storbyene. Med digital radio utvides radiotilbudet i hele Norge. Mer enn 92 prosent av befolkningen kan nå høre 23 riksdekkende radiokanaler. Hele 99,5 % av befolkningen kan motta NRKs radiokanaler.

De riksdekkende DAB-nettene har har dermed like høy befolkningsdekning som de beste riksdekkende FM-nett. DAB-dekningen langs veinettet er generelt høyere enn FM-dekningen. Alle tunneler med FM får DAB-dekning før de analoge sendingene opphører. De nasjonale FM-nettene slukkes fra 2017, slukkingen vil bli gjennomført region for region.

Det er i dag DAB-sendinger over store deler av Europa og mange land har begynt overgangen fra analoge til heldigitale sendinger. Storbritannia, Nederland, Sveits og Danmark er i en omlegging med enten gitte kriterier eller en tidfestet målplan for overgang til DAB og digital radio. Totalt i verden er over 50 land i gang med eller planlegger for DAB.