DAB-vekst i bilparken

Antall biler med DAB-radio har vokst kraftig på ett år. 21 prosent av husstandene oppgir nå å ha en bil med DAB, tilsvarende tall på samme tid i fjor var 12 prosent.

Av

– Økningen tilsvarer en vekst på hele 75 prosent og viser at nordmenn har begynt å digitalisere bilparken. Omlag 520.000 biler har nå radio med DAB, sier daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark.

Digitalradio Norge kartlegger jevnlig digitaliseringsandelen i bilparken. Undersøkelsen er gjort av TNS Gallup og gjennomført som en del av Digitalradioundersøkelsen.

Fremdeles har majoriteten av norske biler kun FM-radio og mange bileiere må oppgradere radioen som en del av radiodigitaliseringen, som fullføres i 2017. Alle biler kan oppgraderes med DAB-radio eller DAB-adapter.

115.000 biler har ettermontert DAB-radio

Blant de som nå har en DAB-radio i bilen er det 22 prosent som har oppgradert eller ettermontert en digital løsning. Dette tilsvarer om lag 115.000 biler. Undersøkelsen skiller ikke hvorvidt det er satt inn ny radio eller adapter.

– Folk kan selv velge hvilken radioløsninger som passer best for dem. Uansett løsning får de tilgang til alle DAB-kanalene, som nå utgjør 23 riksdekkende kanaler. Radiotilbudet langs veien er dermed blitt vesentlig større over hele landet for folk som oppgraderer bilen med DAB, sier Torvmark.

76 prosent av de som har DAB-radio oppgir at radioen fulgte med bilen.

Mange vil vente til 2017

Undersøkelsen kartlegger også hvordan nordmenn planlegger å oppgradere bilradioene i tiden som kommer. 55 % av bileiere vil ettermontere en radio eller adapter ved FM-slukking.

40 % ønsker å ettermontere selv dersom de skal sette inn en DAB-adapter, 37 % vil bruke merkeverksted mens 18 % oppgir at de vil bruke et vanlig verksted.

– Vi oppfordrer folk til å oppgradere bilen nå. Venter man til FM slukkes kan man oppleve køer og ventetid. I tillegg går man glipp av et bredt skurrefritt radiotilbud, sier Torvmark.

 

Kontakt: kommunikasjonssjef Mari Hagerup, mobil 920 46 088 / mail: hagerup@radio.no

 

Bakgrunn

Norge er i en omlegging fra analog til digital radio for alle riksdekkende kanaler, samt de kommersielle lokalradioene i storbyene. Med digital radio utvides radiotilbudet i hele Norge. Mer enn 92 prosent av befolkningen kan nå høre 23 riksdekkende radiokanaler. 99,5 % av befolkningen kan motta NRKs radiokanaler på DAB.

De riksdekkende DAB-nettene har har dermed like høy befolkningsdekning som de beste riksdekkende FM-nett. DAB-dekningen langs veinettet er generelt høyere enn FM-dekningen.

Alle tunneler med FM får DAB-dekning før de analoge sendingene opphører. De nasjonale FM-nettene slukkes fra 2017, slukkingen vil bli gjennomført region for region.

Det er i dag DAB-sendinger over store deler av Europa og mange land har begynt overgangen fra analoge til heldigitale sendinger. Storbritannia, Nederland, Sveits og Danmark er i en omlegging med enten gitte kriterier eller en tidfestet målplan for overgang til DAB og digital radio. Totalt i verden er over 50 land i gang med eller planlegger for sendinger på DAB.