Storbritannia: – Det bygges hundrevis av DAB-sendere

– Norge leder an i digitaliseringen, men Storbritannina følger etter. Vi bygger for tiden hundrevis av DAB-sendere, sa Ford Ennals på vegne av britiske radiokringkastere.

Av

Ennals var i Oslo fredag 30.november, for å holde innlegg på Digitalforum. Digitalforum er et fagforum for selskaper, organisasjoner og myndigheter som på ulike vis er berørt av digitale overganger i media. Ennals er daglig leder i den britiske bransjeorganisasjonen Digital Radio UK (DRUK), som eies av kringkastere som BBC og Bauer Media Group, og var i Norge for å fortelle om den britiske radiodigitaliseringen

Bygger hundrevis av DAB-sendere

– Storbritannia og Norge har vært tidlig ute med digitalisering av radio og tv. Begge land var tidlig ute med analog tv-slukking og begge var tidlig ute med DAB-sendinger, Norge er et foregangsland, sa Ennals.

De første Europeiske DAB-sendingene begynte i 1995, både i Norge og Storbritannia.

– Norge leder an i digitaliseringen, men UK følger etter og de neste to årene vil vi følge nøye med på hva dere gjør, sa Ennals.

DAB som ryggrad

Britisk radiobransje stor vekt på DAB i overgangen til digital radio, og står for tiden midt i en stor DAB-utbygging.

– Mange tror internett er løsningen på alt, men internett har ikke egentlig forandret måten vi lytter på radio. 90 prosent av alle radiolytting i Storbritannia foregår via kringkastingsnett og vil fortsatt være ryggraden i radiolyttingen. Fremtiden vil naturlig nok bestå ev en blanding mellom nett og DAB, men DAB er veldig viktig og det er robust. Vi bygger 100-vis av DAB-sendere as we speak, sa Ennals og utdypet:

-Vi ser at det digitale radiotilbudet endrer lyttingen. Man lytter lengre, det er flere stasjoner å velge mellom, det utfordrer innovasjon og konkurranse og sørger for et større mangfold. Etter at BBC og kommersielle kanaler begynte å sende på DAB har den nasjonale strukturen endret seg. BBC dominerte ikke lengre det nasjonale spektrumet. Før utbyggingen var det to nasjonale kommersielle kanaler. Denne våren vil det være mer enn over 30 riksdekkende kanaler.

Følger en overgangsplan

Digtialisering av radio er vedtatt av den britiske regjeringen og fundert på en overgangsplan, ikke ulik den norske. Regjeringen har satt to krav for å sette slukkedato for FM-nettet: Digital lytting må utgjøre mer enn 50 prosent av all lytting. DAB-nettene må ha minst like stor dekning som analoge nett.

– Vi forventer at kravene til dekning er innfridd ved utgangen av 2016, lytterkravene er antagelig nådd i løpet av 2018, forklarte Ennals og legger til at det også vil være viktig å ha en god konverteringsrate av radio i bil.

Slukking vil trolig finne sted langt senere enn 2018.

– Kravene er klare og overgangen uunngåelig men det vil nok ikke skje i de neste fem år, ti år er et mer realistisk scenario, sier Ennals.

IMG_3441 (2)

De siste tallene for digital lytting er 62 prosent av alle lyttere og 42 prosent av all lytting, i følge RAJAR. 75 prosent av alle nye biler på det britiske markedet kommer med DAB som standard, uten tillegg i prisen.

Radio i gamle biler utgjør det største konverteringsvolumet. DRUK forventer at om lag 7 millioner biler blir konvertert til digital radio i 2016, dette utgjør om lag 20 prosent av den britiske bilparken. DRUK arbeider også med testing og godkjenning av digital radioer, merkeordningen er også synlig på det norske markedet.

Flere stilte spørsmål til BBCs uttalelser om å sette DAB-finansieringen på hold.

– BBC fastholder at de går for en digital radiofremtid, men her forhandler de om videre finansiering. Innspillet er gjort i forbindelse med en gjennomgang av lisensnivået. Men må huske at det er regjeringen som er oppdrgsgiver for digital radio og regjeringen som finansierer BBC. Man kan kanskje si at BBC gjør forhandlinger gjennom media. Utfallet av forhandlingene er først klart neste år, avsluttet Ennals.

IMG_3436Summary UK