DAB eller DAB+?

Av

DAB-radio brukes som fellesbetegnelse for både DAB og DAB+. Når det digitale radioskiftet er gjennomført, må du ha en DAB+ mottaker for å lytte til alle DAB-kanalene. Var du blant dem som kjøpte DAB-radio før 2009 kan du ha en DAB-radio.

DAB+ er vanlig i norske butikker og har vært det i over seks år. Det er solgt et vesentlig større volum av DAB+radioer i denne perioden enn tidligere, mer enn 90 prosent av alle DAB-radioer i Norge er utstyrt med DAB+. De tidligste DAB-radioene utgjør totalt en liten andel av DAB-radioinnehavet, og gjelder radioer som er opptil 20 år gamle. Radiosendinger legges om til DAB+ ved FM-slukking.

DAB brukes ofte som fellesbetegnelse for både DAB og DAB+. Teknologien bar først betegnelsen DAB men har siden fått en teknisk oppgradering når det gjelder lyd og blitt utviklet til DAB+. DAB (Digital Audio Broadcasting) er en digital kringkastingsteknologi som er utviklet i Europa og benyttes i en rekke land i verden.

Hva er forskjellen mellom DAB og DAB+

Da første generasjon av DAB ble lansert for mer enn 20 år siden var teknikkene for lydkomprimering mindre avanserte enn i dag og lyden tok mer plass for å oppnå samme lydkvalitet.

DAB+ ble lansert internasjonalt i 2007. Denne utgaven av teknologien gir enda mer plass og sørger for flere radiokanaler i sendernettene, itillegg gir den bedre rom for tilleggstjenester som tekst og bilder som følger digitale radiosendinger. Signalsvakheter håndteres også ulikt i det to variantene, svinnende signaler på en DAB-radio høres ut som bobling, mens med DAB+ glir signalet heller ut.

Er du berørt?

En enkel måte å sjekke radioens tekniske format er å lete opp kanalene NRK Vær eller P5 Hits. Hvis du får inn disse med tekstinformasjon og lyd kan du med sikkerhet slå fast at apparatet har DAB+.

En radio i DAB+ kan ta inn alle radiosendinger – uansett om det fra kringkaster kodes i DAB eller DAB+. Alle digital radioer er såkalt bakoverkompatible og har også FM-mottak.

DAB+ i fremtiden

Når radiokanalene sender lyden ut fra studio kan de velge om de vil sende den i DAB eller DAB+. Noen kanaler sender stadig i det opprinnelige DAB-formatet, men kanalene vil i tiden frem mot FM-slukking bli lagt om til DAB+. Nye kanaler sendes i DAB+.

Etter slukking av de riksdekkende FM-nettene vil enda flere riksdekkende radiokanaler bli sendt i DAB+. Omleggingen gjøres for å få plass til flere kanaler i sendernettene. Lytterne vil bli informert i god tid før omleggingen skjer. De fleste norske lyttere har i dag en DAB+-radio og trenger ikke å forholde seg til en omlegging, lyttere med eldre radioer vil miste kanalene når de går over til DAB+.

Historikk

Den første DAB-versjonen ble lansert allerede på 90-tallet og ble tatt i bruk av flere store kringkastere. NRK og P4 startet sine prøvesendinger på DAB på slutten av 90-tallet. DAB er blitt videreutviklet i hele perioden siden det. Den oppgraderte versjon av DAB-teknologien DAB+ ble lansert i 2007, og de første apparatene kom på det norske markedet samme år. Kringkasterne startet de første DAB+sendingene i 2010.

DAB+ er anbefalt som teknisk standard av den Europeiske Kringkastingsunionen (EBU).