ESA-gjennomgang trygger rammene

Esa gjør undersøkelser rundt den norske digitaliseringsprosessen og slukking av FM-nettet. Det vil først og fremst sikrer lytterne en trygg overgang til en ny radiohverdag.

Av

ESA overvåker EFTA-landenes overholdelse av EØS-avtalen og mottok før jul en klage på det norske vedtaket om innføring av DAB-radio. Når ESA mottar en klage gjøres det innledende undersøkelser for å kartlegge hvorvidt det foreligger et grunnlag for å klage etter EØS-retten, og hvorvidt det er nok informasjon til å gå videre med klagen.

Norske myndigheter er nå blitt bedt om å svare på i alt 13 spørsmål knyttet til slukking av FM-nettet. Spørsmålene berører både det formelle beslutningsgrunnlaget og hvordan slukkingen berører sendinger og apparater. Det stilles også spørsmål rundt annen teknologi.

– ESAs gjennomgang av den norske beslutningen er først og fremst viktig for å trygge rammen rundt en stor bransjeomlegging som berører nasjonal infrastruktur. Momentene er grundig gjennomgått i den offentlig beslutningsprosessen forut for Stortingsvedtaket i 2011, og vil nå bli belyst opp mot EØS regelverk, sier Ole Jørgen Torvmark, som er daglig leder i kringkastingsorganisasjonen Digitalradio Norge.

– Lite trolig i strid med regelverk

Førsteamanuensis Tarjei Bekkedal ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at det er lite trolig at ESA vil finne vedtaket i strid med regelverket.

– Digitaliseringen gir plass for flere aktører og større tilbud i radionettet og vil på den måten styrke konkurransen i markedet. Det er riktig at lovgivningen tilsier at medlemsstatene skal bestrebe seg etter teknologi-nøytralitet, men de har også andre forhold som de skal ivareta. Og særlig på kulturpolitikkens område har nasjonale myndigheter stor frihet, sier Tarjei Bekkedal.

Økt konkurranse

Digitaliseringen av radio innenbærer en struktur- endring som fordeler frekvensressurser og kommersielle konsesjoner på en ny måte. Økt plass i DAB-nettene åpner for nye aktører og større konkurranse i radiobransjen.

Dette medfører også at myndighetenes krav til innhold blir redusert. For kommersiell radio betyr endringen frafall av et konsesjonsregime som kun tillot to aktører å sende riksdekkende reklamefinansiert radio. Det analoge konsesjonsregimet hadde sterke begrensinger og den eneste muligheten til å etablere en kommersiell radiokanal var å kjøpe opp en av de eksisterende konsesjonærene eller vente til ny utlysning, som ble annonsert hvert syvende år.

NRK, som på FM-frekvensene disponerer om lag totredeler av kapasiteten vil på DAB kun disponere en fjerdedel av all kapasitet.

Ikke alene

Flere land i Europa implementerer digital radio med DAB/DAB+ som sentral teknologi, og det finnes flere land med myndighetsstyrte slukkescenarier for FM-nettet. Sveits planlegger for FM-slukking fra 2020. Danmark og Storbritannina har vedtatt digitaliseringsplaner for radio som er forankret i landenes Kulturdepartement (se lenker).

Digitalisering av radiomediet er også en bransjesak høyt på agendaen for medlemmene i Den Europeiske kringkastingsunionen (EBU).  

Europeiske kringkastere samler seg rundt kringkastingsteknologien DAB/DAB+, men definerer digital radio til også å inkludere nett og digitale tv-mottagere.

FM-slukking i 2017

  1. januar neste år starter slukkingen av nasjonale FM-sendinger i Nordland. 13. desember 2017 vil alle nasjonale kanaler og kommersielle storbykanaler ha slukket sine FM-sendinger. Lokalradio utenfor denne kategorien har fått forlenget FM-konsesjonen i fem år utover 2017.

– I fjor kunngjorde regjeringen at kravene som ble satt rundt slukking av FM-nettet var oppfylt. Kulturdepartementet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at politikken ikke er i strid med Norges forpliktelser overfor EU, sier Torvmark.