DAB overtar som bruksradio

Stadig flere lytter digitalt. 61 prosent av de daglig radio-lytterne bruker digitale plattformer, under ett år før det digitale radioskiftet.

Av

Undersøkelsen, som er fra første kvartal i år, viser også at radiovanene er i stor endring. DAB-apparater er nå i ferd med å overta som bruksradio i de tusen hjem og er i følge undersøkelsen mer brukt til hjemmelytting enn FM-apparater. I bil er fremdeles FM-radio mest dominerende.

– Selv om Ola Nordmann eier mange FM-apparater tyder dette på at DAB-radio overtar som bruksradio. Det må sies å være en milepæl og kan i noen grad tilskrives økt kanalmangfold, sier Ole Jørgen Torvmark.

To av tre husstander har nå en DAB-radio, i følge undersøkelsen. Digitalradio-undersøkelsen er utført av TNS Gallup og kartlegger blant annet lytting og apparatbruk blant radiolyttere. Flere kanaler og god lyd er hva lytterne oppgir å like best ved en DAB-radio.

DAB dominerer lyttingen

Fra 2017 sendes nasjonal radio kun på digitale plattformer som internett, digital-tv og digital kringkasting (DAB). 61 prosent av alle radiolyttere hører nå digital radio hver dag. Dette fordeler seg med 49 prosent på DAB, 18 prosent på internett og 15 prosent på tv-mottakere. (Tallene tar høyde for bruk av flere plattformer.)

– Tallene bekrefter at radiolyttere fortrekker å høre radio på den tradisjonelle måten, via et radioapparat. DAB-plattformen favner flest lyttere og øker mest over tid, mens plattformene internett og tv har en relativt stabil lytterkurve, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Troms og Finnmark har landets høyeste digitale lytterandel, med 75 prosent daglig digital radiolytting.

Høy grad av utskifting

Digitalradioundersøkelsen konstaterer at to av tre husstander har minst en DAB-radio. Dette tilsvarer om lag 3,3 millioner DAB-radioer.

– Det er naturlig med vekst i antall radioer ettersom vi nå nærmer oss slukking. Økt fokus på radioskiftet i media skaper dessuten en oppmerksomhet som minner folk på at de må bytte eller oppgradere radioapparatene, sier Torvmark.

– Sammenligner man med teknologiskiftet på tv for noen år siden, har utskiftningen av radioapparatene kommet langt. Man vet fra andre teknologiskift at mange velger å utsette oppgraderingen helt til den gamle teknologien kobles ut, sier han.

84 prosent er kjent med at det skjer en overgang til digital radio, kun en av to vet når det skjer.

Om undersøkelsen

Digitalradioundersøkelsen utføres av TNS Gallup og er den offisielle målingen av digital radiolytting. Undersøkelsen gjøres løpende og er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttermålingene for radio.

Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. Fordi man er inne i det siste året før slukkingen av FM tar til, er det gjort endringer i spørsmål som innebærer visse metodiske justeringer.

Digitalradioundersøkelsen kartlegger bruk blant landets radiolyttere. SSBs Mediebarometer, som også berører digital radiobruk, kartlegger bruk i hele befolkningen, også de som ikke hører radio. SSBs Mediebarometer offentliggjøres årlig.

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 15.19.01

INFOGRAFIKK Q1 16

Bakgrunn

Norsk radio digitaliseres og de neste to årene går landet gjennom et radioskifte fra analog til digital radio. Gjennom 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember.

Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og gjør radiolytting enklere og fri for skurr. Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver eneste dag.

Norge er ett av mange land som etablerer DAB-distribusjon. DAB-nettene i Norge har nå like høy befolkningsdekning som analoge nett, det vil i tiden fremover fremdeles pågå justeringer i nettene. Tunneler bygges ut med DAB i løpet av 2016. Mer på radio.no.